Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michaela Petrů a Adam Panáček: Od sebe k sobě

Do 21. 12. 2023 je ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Michaely Petrů a Adama Panáčka: Od sebe k sobě. Otevřeno Út – Čt 15 – 18.

Malířka a grafik představují své letošní práce zaměřené na citlivou studii lidského těla, tělo v jeho nejrůznějších podobách, pohybu, emotivním i citovém rozpoložení. Kam až sahají hranice a možnosti jeho ztvárnění..
 
V případě Michaely Petrů se jedná o figurální tematiku, kterou propojuje s fantaskně absurdním prostředím. Dotýká se partnerských vztahů a plynutí času prostřednictvím figury v různých, místy romantických, místy groteskních situacích. Jedná se o “propojení” mezi mužem a ženou, propojení duševních, vnitřních pocitů, ať už pozitivních nebo negativních, které z toho plynou. Současně ve svých obrazech zachycuje emoce, které se prolínají s intimitou a jemným erotickým napětím.
Adam Panáček je vyhraněný figuralista a letos v grafice rozvíjí techniku akvatinty, výjevy redukuje na ryzí figuru či figurální seskupení, hledá co nejideálnější kompozici pro zachycení pohybu a harmonie prostřednictvím ženských i mužských těl, k čemuž využívá grafickou zkratku, kterou mu akvatinta umožňuje. Pohybuje se od klasicistního půvabu ke komorní intimitě. Kromě tisků vystavuje i barevné tušové kresby, kde spontánním způsobem zachycuje nekonvenční škálu figurálních pozic.
 
Michaela je absolventka ateliéru Malby Michaela Rittsteina (2007) a Adam absolventem ateliéru Grafiky Dalibora Smutného (2020) na AVU.
Na vernisáži vystoupil hudebník Martin Stolařský.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michaela Petrů a Adam Panáček: Od sebe k sobě