Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michael Stránský „RE:BOR:NA:CE“

22. 9.-9. 10. / Galerie Moderna / Malba

Do 9. 10. 2022 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Michaela Stránského „RE:BOR:NA:CE“.

Pomocí předmětů opuštěných a znovu nalezených vytváří výtvarník Michael Stránský (nar. 1971) své objekty, plastiky, asambláže a obrazy, jedná se o ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou, jeho projev je svébytný a nezaměnitelný.
Člen Skupiny 3:1 /M. Mlčoch, M. Rak, T. Rasl & M. Stránský/


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michael Stránský „RE:BOR:NA:CE“