Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mezinárodní výstavy Memento Mori Prague a Eduardo Lara: The Blind Men Series

Do 27. 10. 2021 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Memento Mori Prague, doprovázená výstavou Eduardo Lary: The Blind Men Series.

Pořadatel projektu: sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s  Kampus HybernskáGalerie Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y ArteLa Fundación CIEC (ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).

Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cílem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Výstava představuje 64 grafických děl, které tvoří heterogenní celek, který demonstruje identitu, shodu a kulturní empatii ve vztahu k jednotlivým konceptům. Výstava bude uvedena během měsíců října a listopadu 2021 simultánně na třech místech – v Praze, Barceloně a Mexico City ve výstavínch prostorech HYB4 Gallery (Praha) Chez Xefo Art Gallery (Barcelona) a El Anexo Gallery ateliéru La Trampa Gráfica (Mexico City).

 

Koordinátorem projektu je sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s  Kampus HybernskáGalerie Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y ArteLa Fundación CIEC (ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).

Během roku 2022 bude výstava k vidění v různých městech Španělska, východní Evropy a Mexika, s cílem rozšířit síť spolupráce a kulturní výměny mezi umělci – grafiky a přispět tak k rehabilitaci grafiky jako současného, platného uměleckého jazyka, rovnocenného s ostatními uměleckými disciplínami.

České zastoupení:

Lenka Falušiová, Michala Gorbunovová, Jiří Hanuš, Pavel Hora, Matěj Hrbek, Lenka Kahuda Klokočková, Robin Kaloč, Adéla Kostkanová, Iva Krupicová, Mira Macík, Martin Mulač, Karolína Netolická, Zuzana Růžičková, Lenka Štěpaníková, Martin Velíšek

Text k výstavě Eduardo Lary: The Blind Men Series:

Do you enjoy the privilege of the view? Imagine absolute blindness. The series of paintings, drawings, engravings and objects presents us with the artist’s vision of what it is like to live in darkness. How do those of us who see the world imagine those who do not see, those who perceive the world with other senses? How could a blind man who does not know light imagine the stars?

Dark stars is perhaps the answer. If there were a lamp of darkness, it would be possible for a blind man to use it to orient himself in the daytime, so that those of us who see need light to orient ourselves in the dark; absurd, paradoxical, ironic and apparently mocking situations. But this mockery is directed towards the one who sees, who is incapable of understanding a situation that is not his own, a world where the most precious sense, sight, is lacking. If Narcissus had been blind, would he have drowned from his own vanity or from accidentally falling into the pool? Possibly. A world where Oedipus would have been a perennial King.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mezinárodní výstavy Memento Mori Prague a Eduardo Lara: The Blind Men Series