Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mezinárodní výstavy Klima & Já

Do 3. 11. 2022 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, v obou patrech zdarma přístupná velmi zajímavá mezinárodní výstava Klima & Já.

Otevřeno po–pá, 10–17 h, kromě rakouských a českých svátků.

Dochází ke změně klimatu – to je nezpochybnitelná pravda. Je to první změna klimatu na naší planetě, kterou způsobil člověk. Dobré je, že tento fenomén můžeme opět zvrátit my lidé. Pokud budeme jednat nyní, máme to ve svých rukou.

Od počátku industrializace spotřeba energie neustále roste. Tuto poptávku po energii (ještě pořád) uspokojujeme především fosilními palivy, jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí. Při tom vznikají skleníkové plyny, které jsou hlavní příčinou současného oteplování – zejména CO₂ (oxid uhličitý). K omezení globálního oteplování na méně než 2 °C je zapotřebí technologický pokrok a politické rámcové podmínky. Třetí důležitá páka spočívá v osobním rozhodnutí, jaký životní styl si zvolíme.

Spolková země Dolní Rakousko se dlouhodobě zasazuje o spojení mezi LIDMI, PŘÍRODOU a KLIMATEM a považuje za své poslání společně s Dolnorakouským muzeem a dolnorakouskou Agenturou pro energii a životní prostředí budovat most mezi „poznáváním přírody“ a „ochranou klimatu“. Mezinárodní putovní výstava „Klima & Já“, která vznikla ve spolupráci s rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitostipřináší mnoho užitečných poznatků o tématech ovlivňujících náš život (cestování a mobilita, elektřina a energie, budovy a bydlení, odpad a recyklovatelné materiály, odpad a recyklovatelné materiály, potraviny a nápoje, spotřeba a životní styl) a nabízí inspiraci i alternativy, jak můžeme ochránit klima a naše životní prostředí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mezinárodní výstavy Klima & Já