Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mezinárodní výstavy Flaesh

30. 9.-3. 1. / Galerie Rudolfinum / Instalace

Do 3.1.2016 bude v Galerii Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1, přístupná mezinárodní skupinová výstava Flaesh.

Vystavují: Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois

Tématem vybraného souboru děl pěti umělkyň je figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjející esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí. Výstava klade otázky, jakou funkci a roli má lidské tělo v současném umění, zda je ještě jeho obrazem, nebo stále více projekční plochou vnitřního života, jaké obsahy a novodobá dogmata si do podoby člověka promítáme, zda může být zástupným motivem k vyjádření těžko uchopitelných duševních strázní i radostí, či zda a jak může figura zrcadlit vypjaté emoce plynoucí z neodvratných dějinných zlomů nebo osobních tragédií?

V oblasti výkladu se budeme pohybovat jen ve volných paralelách, kdy možnosti interpretace vychází buď přímo z vývoje každé jednotlivé umělkyně, nebo/a z pojmenovávání shod a rozdílů v uměleckém výrazu mezi nimi. Pět samostatných prezentací, pět individuálních cest, které mají rozdílná východiska, nestejný průběh, trasu i směr, ale zároveň každá z nich může působit a fungovat jako interpretační klíč pro některá další, paralelně představená díla ostatních.

Výstava, nesoucí záměrně dvojznačný titul Flaesh, byla připravena v úzké osobní spolupráci s jednotlivými autorkami, jejich ateliéry a galeriemi. Dílu každé z umělkyň je věnován jeden výstavní sál ve formě samostatné expozice. Kolekce více než šedesáti soch, kreseb, akvarelů, výšivek a instalací nabízí přehled o významných kapitolách tvorby vybraných autorek. Všechny instalace jsou doplněny o videoprojekce rozhovoru s umělkyní, které vsazují vystavená díla do širšího interpretačního rámce a souvislostí a zároveň dávají divákovi možnost nahlédnout do jejich myšlenkového světa. Výstavu doprovází katalog (v češtině a angličtině) s úvodním esejem kurátora výstavy, Petra Nedomy, a reprodukcemi všech vystavených děl.

Doprovodný program

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem
FLAESH
15. 10. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
29. 10. 2015, 18.00

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
12. 11. 2015, 18.00

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
26. 11. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Marie Rakušanová – přednáška
FLAESH
10. 12. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Martin Jiroušek – přednáška
FLAESH
17. 12. 2015, 18.00
Galerie RudolfinumFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mezinárodní výstavy Flaesh