Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mezinárodní výstavy FIGURAMA a přidružených výstav

Do 26. 11. 2021 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přístupná mezinárodní výstava FIGURAMA a přidružené výstavy.

Mezinárodní výstava prací studentů FIGURAMA21 zaměřená na figurální tvorbu (kresba, malba, socha) porovnává přístup ke ztvárnění lidského těla na participujících vysokých uměleckých školách.
Nad touto výstavou převzal záštitu hlavního města Prahy pan radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
V prostorách Kampusu Hybernská proběhnou současně s touto výstavou i další doprovodné výstavy (např. ARTELERIE – společná výstava prací pedagogů jednotlivých vysokých škol, výstava prací laureátů CENY EGONA SCHIELEHO za roky 2019 a 2020 spojená s jejich vyhlášením a další).
Kurátor: Filip Kazda, DiS.
Otevírací doba: pondělí – sobota: 13:00 – 19:00 hod.
Vstupné: dospělí – 60 Kč / studenti, senioři – 30 Kč
Po dobu výstavy budou v Kampusu Hybernská probíhat i worshopy a přednášky pedagogů. Aktuální program sledujte na https://www.facebook.com/figurama.cz.
Od roku 2002 vydává FIGURAMA každoročně rozsáhlý katalog, ve kterém každá ze zúčastněných škol prezentuje práce studentů a jejich pedagogů za uplynulý rok a tím se katalog stává exkluzivní učebnicí figurální kresby a malby pro výtvarné školy.  Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mezinárodní výstavy FIGURAMA a přidružených výstav