Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Max Epstein a Karina Hananeia: Méně Než Domov (Less Than Home) (Dny Izraele)

Do 28. 3. 2024 je v Beseder Gallery, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná velmi zajímavá výstava Maxe Epsteina a Kariny Hananeia.

Název výstavy “Méně Než Domov” je slovní hříčkou, která vedla k přesnému přenosu toho, co člověk cítí, když (dočasně?) ztratí své místo… v životě… ve své duši… ve společnosti… Tento název vznikl z anglického slova HOMELESS – home less – less than home.

Max a Karina nejsou jen výtvarní umělci. Pamatujete si Felliniho film One Man Band? Dá se říci, že do Prahy přijeli dva umělci z této kategorie – dva multidisciplinární umělci.

Karina Hananeia

je výtvarnice, choreografka, tanečnice, producentka a učitelka animace v Jeruzalémě, dokončila magisterské studium na Sapphire Academy. A později získala bakalářský titul a pedagogický certifikát na prestižní Jeruzalémské hudební a taneční akademii.

Max Epstein

je multidisciplinární umělec: fotografie, socha, animace, instalace a tvůrce dětského studia animace Wild Kids, tamní hlavní učitel, vystudoval Akademii umění Bezalel.

Výstava Méně Než Domov nabízí více než jen obrazy. Bude tam i samostatná část – sochy. Tento sochařský kousek byl diktován mořem, „vyšel z moře“ a v Izraeli byl nejednou prezentován pod skromným názvem Cvičení s nožem. Jedná se o kusy dřeva vyhozené na břeh mořem, viděné, vyzvednuté a přeměněné na nádherné sochy. Proč jsou součástí této výstavy? Protože i ony jakoby ztratily svou původní přirozenou podstatu a zůstaly „bez domova“.

Jeden z večerů tohoto Izraelskeho týdne bude věnován Performance.

Jedná se o divadelní představení Choreografie Bezdomovců, ve kterém Karina jazykem tance a Max výtvarnou reakcí vyjádřenou olejomalbou na osvětleném stole (obraz vytvořený přímo před očima diváka se přenáší na obrazovku), budou mluvit o… no však uvidíte sami.

Představení, které se odehrálo nejen v Izraeli, ale i v jiných zemích, se obvykle účastní 3 účinkující. Bohužel se nemohl zúčastnit třetí člověk – violoncellista. Použije se tedy zvuková stopa jím nahraná.

Programem dalšího večera Dnů Izraele bude setkání s oběma umělci a jejich povídání o animačním studiu pro děti Wild Kids s promítáním úžasných dětských animovaných filmů.

Před 14 lety (v těch vzdálených časech), při bližším pohledu na trendy ve vývoji společenského života v Izraeli, přišel Max a jeho spolumyslitelé s myšlenkou, že je potřeba otevřít vzdělávací zařízení pro děti, jejichž rodiče jsou zaneprázdněni „shonem života“ (nezapomínejte, že Izrael je země start-upů a tato tvorba a její rozvoj potřebuje čas a duševní sílu. Bohužel oba tyto parametry nejsou bezrozměrné.). Takže ani u žijících rodičů se těmto dětem nedostává pozornosti, porozumění a tepla, které tolik potřebují. Koneckonců, POCIT ztráty domova nebolí o nic méně než fyzická ztráta domova.

A jsou i děti, které společnost vůbec nepřijímá…

Ateliér, koncepčně založený na myšlenkách Janusze Korczaka (jehož dětská pedagogika je do značné míry aktuální i dnes) a na Pedagogice Animace (autoři – Izraelci Yuri a Lina Krasny) se ze snu stal úspěšnou realitou.

Animační studio Wild Kids, které se stalo chráněným domovem divokých dětí, nyní získalo vlastní prostory. První generace dětí vyrostla, vystudovali vysoké školy a vždy se rádi vrací do ateliéru – někteří jen na návštěvu a někteří třeba i učit.

V podmínkách, za kterých jsou učitelé přijímáni, jde především o to, že učitel musí být pracujícím umělcem, tedy experimentovat, neúnavně tvořit, stejně jako jeho žáci.

Existuje mnoho animovaných filmů studia Wild Kids.

Více informací můžete čerpat z rozhovoru:

https://maarav.org.il/english/2019/05/02/2015/

Další večer naplánovány v rámci Dnů Izraele – je veřejný rozhovor dvou umělců – Izraelce Maxe Epsteina a českého známého umělce Jiřího Černického. Dotazy z publika jsou samozřejmě vítány.

14.3.  20.00 – Choreografie Bezdomovců (představení), vstupné – 360,- Kč

15.3.  19.00 – Wild Kids (povídání o animačním studiu pro děti), vstupné – 350,- Kč

18.3.  19.00 – dialog Maxe a Jiřího (veřejný rozhovor dvou umělců – Izraelce Maxa Epsteina a českého známého umělce Jiřího Černického) 

Akce 14.3. a 15.3. jsou charitativní.

Peníze, které získáme z představení Choreografie Bezdomovců (14.3.) a Příběh Wild Kids (15.3), budou převedeny do Izraele na podporu animačního studia Wild Kids.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Max Epstein a Karina Hananeia: Méně Než Domov (Less Than Home) (Dny Izraele)