Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matyáš Maláč: Love Your Data – The Life of Paranormie

9. 6.-27. 7. / Karpuchina Gallery / Instalace

Do 27. 7. 2021 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v přízemí, velmi zajímavou výstavu Matyáše Maláče: Love Your Data – The Life of Paranormie.

Text kurátora výstavy Františka Fekete k výstavě:

“Matyáš Maláč (*1997) začal aktivně vystavovat v poměrně mladém věku. Od začátku bylo zřetelné jeho tíhnutí k malbě, která se přes počáteční abstraktní a expresivní polohu propracovala k vrstevnatým vizuálním strategiím, jež zahrnují nejenom abstrakci a figuraci, ale především jejich kombinaci a překračování žánrových hranic. Autor se věnuje také tvorbě reliéfů, objektů, soch a komplexních instalací, často vytváří kolaborativní projekty s podobně smýšlejícími autory.
Aktuálně studuje v ateliéru Vladimíra Skrepla na AVU. Absolvoval studijní stáže u Justina Fitzpatricka v Ateliéru hostujícího umělce na pražské UMPRUM a na Listaháskóli Íslands v Reykjavíku a účastnil se mnoha kolektivních výstav v ČR i v zahraničí.
Autorova předešlá tvorba byla inspirována mimo jiné takzvaným emo-romantic turn, přístupem, který v současnosti již začíná být podobně pejorativně subverzivní kategorií jako o pár let dříve post-internet. Tvorbu Matyáše Maláče však nelze vnímat pouze skrze mikrokosmos dynamických uměleckých trendů ani přes postmoderní vyrovnávání se s médiem malby. Jeho projekty vždy doprovází hluboký zájem o spojitá témata a snaha posunout hranice vizuálních forem, které je doprovázely.
Jeho energie mu dovoluje pracovat ve vrstevnatých cyklech, introspektivních vizích a jejich vztahu k současnému světu, kde se dynamickým tempem prolínají fyzické a virtuální infrastruktury. Náměty obrazů a objektů zastoupených na této výstavě tak nejsou jen popisem současných témat. Díla ve své ambivalenci témata neilustrují, ale spíše komentují, vytvářejí obrazovou realitu samu o sobě, s menší či větší dávkou autorské ironie.
Obecně je série prací, kterou na výstavě Matyáš Maláč prezentuje, především vyrovnáváním se s bizarní daností světa jako celku. Formálně je pro obrazy a objekty zastoupené na výstavě charakteristická laminárnost obrazových plánů, kde se prolíná grafická plochost s perspektivním realismem a pečlivou figurací. U objektů je to potom důraz na rukodělnost, ale také využívání současných technologií jako 3D tisk. V obojím je důležité volné odvozování forem od nekontrolovatelného organického bujení a růstu.
Z hlediska jeho tvorby jako chronologického celku se mu v nových dílech podařil určitý únik, vykolejení, které se zdá směřováním soustředným, spirálovitým, zapouzdřujícím se. Jednotlivé prvky jeho kompozic jsou vtahovány do sebe. Vnímáme rovnováhu, která však doutná jistým neklidem. Ono tíhnutí k soustředěnému a jednotnému zájmu je zároveň často těkavé a poltivé podobně jako šipky rašící do všech směrů, jež se v Maláčových dílech často vyskytují.
Matyáš Maláč ve výstavě Love Your Data: The Life of Paranormie hledá svůj střed, epicentrum současné společnosti a jejich společné průniky. Introspektivní motivy nejsou jasně čitelné – hranice mezi dobrým a špatným tripem je rozmlžená. Maláčovo parapsychologické vědomí je rozpínavé a odvíjí se na několika cestách zároveň.“ – František Fekete


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matyáš Maláč: Love Your Data – The Life of Paranormie