Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matthew Dols: Krása v konfliktu

Do 9. 12. 2022 bude v Beseder Gallery, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná velmi zajímavá výstava Matthewa Dolse: Krása v konfliktu.

Kurátorem výstavy je Hagai Segev.
 
Fotografická a umělecká perspektiva Matthewa Dolse není jen pozorováním. Je to studie o kráse v konfliktu – konfliktu uměleckém i vnitřním. Jeho nová díla vytvářejí spojení dvou uměleckých médií do jednotného výrazu sestaveného do vrstev tenkého papíru, figurativních fotografií a zlacení.
Výstava představuje jiný a jedinečný přístup k umění fotografie. Nejedná se o tradiční fotografickou výstavu, která dokumentuje nebo utváří realitu. Fotografické postavy, které jsou v centru díla, jsou jen výchozím bodem. Po vytištění na ručně vyráběné a umělecké papíry prochází vytištěný obraz procesem skládání a přidávání mnoha vrstev tenkého poloprůhledného papíru, které umožňují divákovi vycítit, co je pod nebo za průhledností.
 
Novost, kterou Dols nabízí, je zásadnější. Spojuje fotografii se samotným uměním papíru. Fotografie je jen jednou ze dvou cest výzkumu obrazu: je výchozím bodem pro studium rozbíjení a fúze obrazu jako něčeho nového, co je spíše psychologického charakteru – zobrazení konfliktní mysli umělce.
Textura vrstev papíru pokrývá odhalenou postavu a skrývá zranitelnou smyslnost pod ní. Díla zároveň skrývají a odhalují nové aspekty těla. Někdy je část postavy odkryta. Někdy zcela mizí za vrstvami papíru, což rozporuplným způsobem upozorňuje na akt skrývání.
 
Dols popisuje vnitřní konflikt svými slovy: „Jsem chodící rozpor; toužím být obezřetný a zranitelný.“ V tom spočívá krása a zvědavost, kterou umělecká díla vytvářejí. Jasně vyjadřují tyto rozpory: odhalení, které může naznačovat bezpečí, důvěru nebo ochranu, a krytí a skrytí, které nenápadně odhalují zranitelnost a hledají hlubší porozumění. Záhyby papíru jsou jako rány, které řežou krásu. Jsou ostré a neochvějné – zraňují postavu a papír – přetvářejí naše pocity dekonstrukcí známého a uznávaného tím, že konstruují novou krásu v konfliktu.
 
O umělci:
Matthew Dols je profesorem fotografie na University of Maryland Global Campus a od roku 2018 žije v Praze. Bakalářský titul získal v oboru Fotografie na Corcoran School umění a designu a magisterský v oboru New Genres of Art na San Francisco Art Institute. Vystavoval na mezinárodní úrovni a je ve sbírkách Metropolitního muzea umění v New Yorku, Al Serkal Foundation, Crown Point Press a deYoung Museum ve sbírce Auchenbach.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matthew Dols: Krása v konfliktu