Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matouš Tichý, Eliáš Urban – Napnul bych struny a postavil most

18. 9.-19. 11. / Dům Radost / Malba

Do 19.11.2019 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Matouš Tichý, Eliáš Urban – Napnul bych struny a postavil most.

Matouš Tichý je novodobým expresivně romantickým realistou – malířem i básníkem. Ovlivněn prostředím venkova, kde vyrůstal, jeho tvorba odráží úzké sepětí člověka s přírodou. Obrazové kompozice těží z kulturních a přírodních artefaktů, často se v jeho malbě proto objevují navrstvené větve stromů nebo keřů, stébla trávy, nebo lesní plody a zvířata. Ty jsou pojata monumentálně a zároveň minimalisticky s vytříbenou paletou tlumených barev, zasazené do abstraktního prostředí obrazové plochy tak, že působí silným dynamickým až psychedelickým dojmem.

Malíř Eliáš Urban, absolvent AVU z roku 2016 (ateliér Jiřího Sopka), se ve svých pracích zabývá tématem prorůstání prostředí a dějů, které se v něm odehrávají. Na obrazech se tak například objevují postavy vykonávající divákovi napohled ne zcela logické činnosti vzhledem k místu, kde se výjev nalézá, popřípadě sama místa se dostávají do ne zcela pravděpodobných kontextů a vytvářejí tak jakési „harmonické nesoulady“. Přestože na první pohled obrazy zdánlivě nenabízejí „nic víc“ než zobrazení reality, důmyslná práce s paradoxy vytváří pro připraveného diváka podhoubí vizuální radosti. Jeho obrazům je vlastní zvláštní hra s obsahy, absurdita a jemný humor.

Výstava je první výstavou v Domě Radost. Výstavu pro Dům Radost realizuje The Chemistry Gallery.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matouš Tichý, Eliáš Urban – Napnul bych struny a postavil most