Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matěj Skalický – Dopamine Fasting

4. 10.-12. 11. / Fotografic / Fotografie

Do 12. 11. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Matěje Skalického – Dopamine Fasting.

Kontemplativní fotografie Matěje Skalického přináší v současné zahlcené a stále se zrychlující době určitou formu vizuální relaxace. Abychom mohli esenci a efemérnost jeho snímků skutečně zachytit, budeme však muset sami trochu zpomalit. Zandat mobil do kapsy, chvíli se nesoustředit na nic jiného a dopřát svému mozku informační wellness. Z předpokladu digitálního odpojení totiž celý soubor vychází.
Dopamine fasting, neboli dopaminový půst, je forma digitálního detoxu, při kterém si člověk záměrně odpírá brouzdání na internetu a sociálních sítích, čímž dochází k úbytku dopaminu, který se v případě pozitivní virtuální odezvy přirozeně vyplavuje. Článků o digitálním detoxu už bylo napsáno nespočet, ale často mají podobný efekt jako doporučení, že bychom měli jíst hodně vitamínů. Jedná se ale o zcela reálný problém, se kterým se současné generace nevyhnutelně potýkají, a který dennodenně ovlivňuje naše vnímání.
Matěj Skalický si takový půst pravidelně dopřává v prostředí českého venkova a okolní krajiny a nerozptylován konstantně blikajícím displejem zpátky zaostřuje na své bezprostřední okolí. Ve svých velkoformátových černobílých fotografiích pak zachycuje jakási rurální vanitas a neobyčejnou magičnost obyčejného. Pečlivě pozoruje svět kolem sebe a nenuceně zprostředkovává zprávu o jeho nenápadné kráse.
Matěj Skalický (*1992) absolvoval v ateliéru Reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě fotografických souborů se věnuje také tvorbě autorských knih a publikací a zároveň se podílí na chodu Photogether Gallery ve Zlíně. www.matejskalicky.com
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matěj Skalický – Dopamine Fasting