Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matěj Olmer: „Ziggurat of blood verses“

Do 19. 9. 2023 je v Galerii M6, Malířská 6, Praha 7, přístupná velmi razantní výstava obrazů Matěje Olmera: „Ziggurat of blood verses“.

Cesta do nebes je lemována krvavými verši. Zikkurat jako symbol této cesty a je vlastně jedno zda se směrem nahoru rozšiřuje, či zužuje. I pojetí časo-prostoru je jen iluzí.
„Básnický“ text nelze brát doslovně. Vše je metafora, slova ztrácí své sémantické determinace a stávají se fluidním tokem energie zvuku a nové alchymistické významovosti. Obrazy jsou pak vizuálním malířským zrcadlem tohoto procesu.
 
“Zikkurate z krvavých veršů
tvoje stopy v moři
na vrcholu ztvrdíš
nejsi bůh bratr ani zloba
dupeš po zemi obracíš hroby
děsí mě tvoje víra
symbol paprsku a cesty
terasy zikkuratu obléhá
divoká zvěř s city
doslovnost ničí imaginaci”
 
Zikkurat je starobylá, stupňovitá věžovitá stavba, typicky se nalézající v sumerské, akkadské a babylónské civilizaci. Tato architektonická struktura byla využívána pro náboženské účely a měla značný význam ve starověkém Mezopotámii. Zikkuraty byly obvykle postaveny z cihel a měly většinou podobu stupňovité pyramidy nebo terasovité věže, s chrámy nebo svatyněmi na vrcholu.
Tyto věže sloužily jako místní střediska uctívání bohů a pravděpodobně také jako symbolické spojení mezi zemí a nebesy. Postaveny byly v oblastech, které byly považovány za posvátné a význačné, a sloužily jako místa obřadů, modliteb a rituálů.
Zikkurat byl vybudován s cílem umožnit fyzické spojení mezi bohy a lidmi, a tak poskytnout cestu k transcendentálním zážitkům a duchovnímu poznání.
 
Bio autora
Průkopník abstraktního, syrového a expresivního graffiti, které pojímá jako otevřenou emotivní výtvarnou disciplínu. Progresivní, inspirativní a nekompromisní malíř. Vyznává projev založený na „neřízené“ intuici. Sugestivní gestickou malbu akčním způsobem vrství přes sebe a volně kombinuje nejčastěji s principy koláže. Typický je pro něj výrazný kolorismus, smysl pro experiment a momentální improvizaci. V tvorbě často vychází i z vlastní poezie.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matěj Olmer: „Ziggurat of blood verses“