Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Matěj Janák – Home Bittersweet Home

končí 24. února / Dům Radost / Malba

Do 24. 2. 2024 je v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Matěje Janáka – Home Bittersweet Home.

Kurátor: Petr Hájek
Text k výstavě: Bára Alex Kašparová
Grafika k výstavě: František Polák

Text k výstavě od Báry Alex Kašparové:

Zátiší je jedním z nejčastějších námětů, které je ve výtvarném umění ztvárňováno. Jeho stále živá podoba a neustálá aktualizace je dokladem o jeho nadčasovosti. Přestože prošel tento žánr značným vývojem – a to nikoli pouze z formálního hlediska, ale také značně co do obsahové vrstvy, je zajímavé sledovat, jak stále rezonuje nejen se svými tvůrci, ale i s diváky. Motivy, dříve nejčastěji malovány dle předlohy a nesoucí konkrétní odkaz, symboliku či dobový vkus, jsou nyní nahrazovány předměty osobní potřeby, předměty, které mají stěžejní význam hlavně pro autora a přesto mohou rezonovat univerzálně.
 
Matěj Janák (* 1988) je umělec, pro kterého je důležitý motiv a ve velké míře jej vystihuje právě expresivní malířský styl. Geneze jeho aktuálního výrazu vychází z dlouhodobé zkušenosti na poli graffiti, ve kterém tříbil cit pro lineární zobrazování, monumentální provedení a zároveň rychlou expresivní práci. Cesta z téměř nelimitovaných ploch nejen veřejného prostoru ho dovedla do ateliéru k ploše malířských pláten, na která v usměrněné podobě přenáší obsahy své osobní inventury. Váza s květinou na stolku, tlačítkový mobilní telefon nebo basketbalový míč – motivy, které se na jeho obrazech často objevují, jsou variovány v dalším a dalším formálním provedení. Určité „záchytné pilíře“ jeho tvorby nesou nejen odkaz k předmětům, ke kterým má osobní vazbu, ale působí i jako výrazové prostředky nesoucí emoční rozpoložení. Janákův častý návrat k těmto pilířům v podobě motivů na jeho dílech umožňuje opakovaně prozkoumávat formální možnosti obrazu a nesčetněkrát se vypořádat s daným tématem. Specifický rys expresivního vyznění jeho tvorby pak v této kvantitě přináší rozpoznatelnou a vyprofilovanou galerii Janákova dynamického tvůrčího stylu.
 
Nostalgie, kterou Janákova díla vyvolávají, je vnímatelná více smysly. Nejen oči jsou syty, ale i jakási vůně jakoby byla cítit. Autorova specificky citlivá práce s barevností a cit pro formální provedení ukotvují v ploše plátna motivy univerzálně srozumitelné a přináší divákovi pocit, jakoby se díval na svůj osobní prostor. Tlačítkový telefon k motivu květiny doplňuje informaci o období, které tento technologický předmět definuje, navozuje návrat do doby již dávno uplynulé a nechává vyvstát vzpomínky, které jsou generačně srozumitelné. Ty ale nemusí být vždy tím nejpříjemnějším, co v paměti uchováváme. I k tomu odkazuje název výstavy Home Bittersweet Home. Domov jako bezpečné místo. Domov jako odrazový můstek pro každý další den, jehož obsah ale nemusí být vždy tím nejpříjemnějším, přesto ale v důsledku více formativním, než přináší zážitky libé. Domov jako útočiště před nástrahami, které čekají mimo něj. O takové místo se musí pečovat, ty špatné zážitky vyvětrat a květiny zalít.
 
text: Bára Alex Kašparová
 
Výstavu pořádají:
 
The Chemistry Gallery
&
Dům Radost


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Matěj Janák – Home Bittersweet Home