Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Matěj Janák – Fallen

Do 13. 6. 2023 je ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava Matěje Janáka – Fallen.

Výstava představí zcela nová díla Matěje Janáka (*1988), v Praze tvořícího umělce, jehož tvorba se zpočátku formovala především vně galerijního prostředí. Janákova tvorba je ovlivněna vizuálními vstupy graffiti a vychází především ze zkoumání subjektivních životních zkušeností, které přenáší v různorodých kontextech na různá média. Janák se neomezuje čistě na malbu, ale zabývá se konceptem, objekty a audiovizuální tvorbou, která obsahově vychází ze symbolů spojenými s každodenními životními zkušenostmi a vnitřních pochodů stavů mysli a následným vypořádáváním se s nimi. Malba je definována expresivním a experimentálním projevem, přičemž barevnost či technika je vždy závislá na momentálním stavu mysli. Janákova díla využívají rozpoznatelné tvary a barevné přechody, které vytvářejí nový dialog z nesourodých vláken kulturního myšlení.

kurátoři výstavy: Petr Hájek a Jan Slanina
grafika k výstavě: Kristýna KulíkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Matěj Janák – Fallen