Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martina Dědičová: Obrazy

Do 29.3.2019 bude ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná výstava obrazů Martiny Dědičové.  Otevřeno Út – Čt 15 – 18.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Martina Dědičová (* 16. října 1967 Kladno ) je česká malířka, která se také zabývá tvorbou digitální grafiky.

Pro její obrazy jsou typické velké formáty s figurálním motivem pokryté rastrem a složitou geometrií. Její grafická tvorba je taktéž figurální.

…….

Text Radana Wagnera o autorce:

Martina Dědičová (nar. 1967) pracuje intenzivně již řadu let stranou městského ruchu. V tichosti tvoří s umanutým soustředěním komorní i velkoryse pojatá díla v různých technikách. Svérázné koláže, digitální tisky či temperové respektive akrylové malby se zde odvíjí v provázaných cyklech. Introvertní autorka na nich rozehrává nejednoznačné situace a příběhy s poněkud ztajeným vyzněním i nepříliš jednoduchým uchopením. Tak jako bývají osudy člověka a jeho existence.

Vstoupíme-li do ateliéru, setkáváme se rázem se světem prolínajícím v sobě ozvěny dávných kultur i naší, poněkud hektické a roztříštěné, pozdní doby. Přes občasná vybočení směrem k abstraktním kompozicím, nahlížíme na celkem ustálenou ikonografii. Dědičová hledá a nalézá nové neotřelé formy – adekvátní výrazy, motiv však zůstává neměnný. Své práce zpravidla zabydluje lidskou figurou, kterou důmyslně množí, řadí a povznáší do pozoruhodných souvislostí. Výsledkem tak nejsou přímé reálné momenty, ale spíše snové vize, představy či podobenství.

Velkoformátové digitální tisky – jedna z hlavních větví sledované tvorby – jsou vyvrcholením složité i hravé počítačové přípravy. Při ní hledá umělkyně možnosti, variace i definitiva. S pomocí rozličných sofistikovaných 3D programů klube se základ fantaskních vyobrazení. Člověk nebo spíše obnažená umělá figurína ideálních proporcí je nositelem a hybatelem tušeného děje. V jakýchsi blýskavých futuristických kulisách či metafyzických lineárních ornamentech statuje, vznáší se a v plynoucím bezčasí prostě přebývá. Bez zjevných emocionálních pohnutí, osobních rysů a jedinečných odlišujících atributů vnímáme spíše řeč těla a gest. Jako produkty racionálně i intuitivně vedeného zrození se postavy přemisťují ze zářícího monitoru na bělostnou papírovou plochu. Na ní se otevírá atmosféra upomínající k oblasti sci-fi, virtuálních počítačových her či robotických experimentů. Urostlá mužská těla i svůdné křivky prefabrikovaných žen plují efektně osvětlena mezi prostorovými plány, zrcadlovými lomy i dalekými průhledy. Napětí mezi lidským a umělým je stále přítomné. Strohá kovová barevnost, anonymita (ne)zúčastněných aktérů, technicistní tkáně korpusů, lemující silokřivky, tichý dialog, strnulé pohledy mířící kamsi za horizont, souměrné tvary, možná i loučení a shledávání – to vše jsou kompozice chladných, ale přesto čímsi důvěrných bytostí…

Princip spojení reálného a umělého vhledu je patrný i na obrazech. Ztišené emoce jsou překrývané geometrizujícími vrstvami. Siluety figur se noří v záplavě drobných hustě sázených vzorů, jedinečnost je v obecnosti, okamžik ve věčnosti. Dědičová ve své precizně vedené malbě nás upomíná také na různé zdroje a oblíbené kulturní odkazy. Její smysl pro detail a zároveň působivost celku nechává nás vzpomenout na raně křesťanské mozaiky, strohé ornamenty pak na egyptské sarkofágy. Nekonečné možnosti geometrických postupů a překrývajících rastrů vedou nás zas k dílům Zdeňka Sýkory, Rudolfa Němce či op artovým iluzím. Malířka nehledá nahodilost ani přibližnost. Dlouhodobě rostlá plocha obrazu posetá pravidelnými útvary, lineárními schématy a barevnými akcenty je svou povahou zprávou mířící k uvážené syntéze. Odhodlává se zahrnout unikátní i věčné, přírodní i technické, osobní i společné, zřejmé i nevyslovené. Ruší navyklý čas i známý prostor.

Vystavené dílo je významnou výsečí autorčina úsilí, píle a talentu. Ukazuje práce malířské i digitální z posledních několika let. Naznačuje poctivou solitérní cestu a neobvyklý přístup a vnímání souvislostí.

Radan WagnerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martina Dědičová: Obrazy