Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Zemanský: Rentgen

13. 9.-9. 4. / Galerie Prokopka / Malba

Už jen do 9.4.2021 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Martina Zemanského: Rentgen.

Výstava Rentgen je soubor prací z poslední doby jak maleb tak menších tušových kreseb. Autor pracuje se svým deníkem z cest a života, fragmenty zážitků, vzpomínek tak ožívají na ploše obrazu. Nahlíží pod slupku tělesné schránky figur zvýrazňuje různé orgány zuby, kosti, struktury očí a tím nám přibližuje duševní nitro osobnosti.

Martin Zemanský ( narozen 1983 ) se věnuje převážně médiu malby, užité grafice i hře na bicí. Pro malbu je charakteristická intuitivní expresivní linka a výrazná kontrastní barevnost. Figurativní motivy často až karikaturně stylizuje. Pohrává si s psychologií situací i postav, které nalézá ve svém životě. Inspiraci v je mu také cestování, setkává se s kulturními tradicemi nebo rituály.

Zemanský vystavuje samostaně i společně. Účastnil se XVII. Sympozia
Jenewein v Kutné Hoře v roce 2017 konanou Galerií Felixe Jeneweina. S přáteli provozuje Galerii Skřínka v Kostelci nad Orlicí.

Kurátorka výstavy Markéta Vlčková.

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Martin Zemanský.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Zemanský: Rentgen