Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Žák / Tibor Honty v ateliéru Bedřicha Stefana: V rajské zahradě

13. 9.-13. 10. / Galerie Art Mozaika / Socha

Do 13. 10. 2021 bude v prostorách výstavní síně Galerie Art Mozaika, Politických vězňů 8, Praha 1, přístupná krásná prodejní výstava Martin Žák / Tibor Honty v ateliéru Bedřicha Stefana: V rajské zahradě. Otevřeno Út – Pá: 11.00 – 17.30.

Na výstavě představujeme práce mladého a již uznávaného slovenského sochaře Martina Žáka spolu s dosud neuveřejněnými fotografiemi světoznámého fotografa Tibora Hontyho, které vznikly v ateliéru významného sochaře Bedřicha Stefana.

Martin Žáka je figurální sochař a ve svých pracech navazuje na českou sochařskou školu poloviny 20.století vychovanou J. V. Myslbekem a výrazně ovlivněnou impresionismem Augusta Rodina.

Martin Źák ke svojí tvorbě píše: „I když mnoho lidí může mojí tvorbu zprvu nazvat klasickou, pak ale v momentě kdy má možnost divák vidět více mých děl včetně modelů nebo skic nebo se dokonce dostane ke mně do ateliéru a vidí, jakým způsobem pracuji a že mnohdy cesta k dosažení výsledku není obyčejná – klasická (že tedy něco vymodeluju a odliju), ale že využívám další postupy: předělávám, kombinuji a přemodelovávám svá díla, dokud pro mne nejsou hotová. Ale sleduji pouze výsledek. Vše je dovoleno a pouze já sám sobě určuju mantinely“.

Na výstavě poprvé uvidíte několik nejnovějších bronzů, které Martin Žák odlil ve slévárně HVH v Horní Kalné.

Kurátor výstavy: Dr. Jiří Jaskmanický

…..

Martin Žák (nar. 1992, Bratislava) študoval na AVU v ateliéri sochársva u Vojtěcha Míči. Vo svojej práci sa zreteľne odkazuje na tradíciu klasického sochárstva západnej civilizácie. To mu umožňuje jasnú znalosť v anatomii a v technológii. Svoju prácu ale ozvláštňuje vlastnou inováciou psychického automatismu. Pracuje s osobnými, veľakrát až éterickými námetmi. Jeho diela nadväzujú na atmosféru chrámového prostredia, pretože neusilujú o nadpozemskú dokonalosť, ale priznávajú reálne kroky autora. Od roka 2020 je členom SVU Mánes.

Štúdia: 2016 – 2018 Ateliér figurálního sochařství a medaile, Škola Vojtěcha Míči 2015 – 2016 Ateliér sochařství II, Škola Jindřicha Zeithammla 2012 – 2015 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských, Škola Petra Siegla

2015 Studio della scultura di Giuseppe LaBruna, Accademia di Belle Arti di Venezia, Itálie

 

Tibor Honty (9. května 1907 Krompachy, Slovensko – 1. prosince 1968 Praha) byl československý fotograf.

Tibor Honty maturoval na klasickém gymnáziu v Bratislavě v roce 1927. V letech 1930–1933 studoval keramiku na Škole uměleckých řemesel. Svou keramiku pak vystavoval v Praze a v Paříži. Přestěhoval se natrvalo do Prahy, kde deset let pracoval v tiskárně jako chemigraf a retušér. Začal fotografovat v roce 1935. Věnoval se reportážní a sociální fotografii a fotografování uměleckých plastik. Po válce vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes, kde se v roce 1948 podílel na vzniku fotografické sekce.

V 60.letech fotografoval dokumentární fotografie uměleckých děl pro muzea a pro Národní galerii v Praze i v Bratislavě, které byly publikovány v knihách o výtvarném umění, například monografie Majster levočského oltára.

 

Bedřich Stefan

Narozen 9. prosince 1896 v Královských Vinohradech. Zemřel 31. března 1982 v Praze. V letech 1911-14 se učil v Praze štukatérem a navštěvoval večerní kursy kreslení na uměleckoprůmyslové škole (prof. Luděk Wurzl, J. Plichta). Roku 1914 byl přijat ke studiu u prof. Josefa Drahoňovského a Bohumila Kafky a po přerušení v letech 1917-19 (vojenská služba) požádal prof. Otakara Španiela, aby mohl dokončit studia v jeho ateliéru. V letech 1919-1923 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění u Jana Štursy a po absolvování studia se stal roku 1924 pomocníkem Otto Gutfreunda. Obdržel roční stipendium francouzské vlády a v letech 1925-1926 navštěvoval v Paříži kursy aktu v Grande Chaumiére a několik měsíců pracoval jako kreslič v ateliéru Le Corbusiera. Do Paříže se vracel během 30. let každoročně.

Po návratu do Prahy získal některé významné veřejné zakázky na reliéfní výzdobu budov (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1928, Kostel sv. Václava ve Vršovicích, 1930-33). Za války stavěl svůj vlastní ateliér. Dne 28. listopadu 1942 uzavřel v Prostějově sňatek se sochařkou Hanou Wichterlovou. Od roku 1946 do roku 1958 byl profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

V roce 1966, u příležitosti 70. narozenin, byl vyznamenán Státní cenou za plastiky pro památník v Lidicích a jmenován Zasloužilým umělcem. Byl členem Devětsilu a SVU Mánes. První samostatnou výstavu měl až roku 1980 v Národní galerii (Belveder).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Žák / Tibor Honty v ateliéru Bedřicha Stefana: V rajské zahradě