Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Vála: Entropie krávy na hřišti i s kolem / na výletě s babičkou vlakem

Do 31. 10. 2022 je v Tibet Open House v Galerii Školská 28, Praha 1 (vzadu ve dvoře), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Martina Vály: Entropie krávy na hřišti i s kolem / na výletě s babičkou vlakem.

„Základním rysem mé tvorby je potřeba intenzity, plnosti a složitá četnost detailů, ve kterých tuším malý samostatný svět plný drobných fascinací. Mám jich celý soubor, který se průběžně mění, a přikládám jim vícečetný interpretační význam. Jsou to detaily v přírodě, masky aut, zábradlí, voda, kola a mnoho dalších. Každý obraz by měl mít svou ucelenou fyzickou energii nesoucí určitou vizi. Mohla by to být zároveň obří kráva v nadživotní velikosti rochnící se v blátě někde v koutě zarostlé zahrady (to je jeden z nočních snů, který provází mojí tvorbu).“ říká Vála o své tvorbě.

Martin Vála tvoří podle daného, stále více komplexnějšího vlastního myšlenkového systému, do jehož bohatství nám skrze své obrazy ale i texty o své tvorbě dává zlomkovitě nahlédnout. Nejnovější díla Martina Vály vznikala převážně v zázemí sdíleného výtvarného ateliéru spolku Barvolam – Studio Barvolam.

Plátna Martina Vály nelze jen tak minout. Je to nejistota toho, co přesně člověk vidí, nebo zahlédl, nebo si myslí že viděl na jeho obrazech a jestli zachytil opravdu to důležité. U velkých pláten rozvržených do několika pohledových vrstev, je uloženo v hlubině jádro obrazů. Jako cibule je obalené několika ochrannými vrstvami, kterými nelze snadno prohlédnout skrz. Nejde zde jen o smyslovou percepci diváka, ale i o duchovní zrak, který se musí aktivovat.

Webové stránky Martina Vály: https://barvolam.cz/umelec/martin-vala

Výstavu pořádá Open Tibet House ve spolupráci se spolkem Barvolam a je součástí projektu ART30.2. Zastřešující projekt Spolku Barvolam ART30.2. je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, a dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Vála: Entropie krávy na hřišti i s kolem / na výletě s babičkou vlakem