Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Šárovec: PORTRAIT NOW !

13. 9.-3. 10. / Knupp Gallery / Malba

Do 3.10.2018 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná zajímavá a zneklidňující výstava obrazů Martina Šárovce: PORTRAIT NOW !

Klišé občas uklidňuje a znuděné lidi nechává příjemně uspávat s pocitem, že klišoidní slunce zas zítra opět vyjde a svět zahřeje.” – Martin Šárovec

Martin Šárovec – Portrait now – úvodní slovo k výstavě od Jana Meleny:

Ježíš Kristus, Rasputin, Lady Di, Jan Pavel II. či Jaromír Jágr

Co všechno tyto osobnosti spojuje? Odpověď je prostá – všechny tyhle osobnosti a mnohé další se staly objektem zájmu malíře Martina Šárovce, který je zachytil na plátno. Učinil tak živelným gestem se silně expresivním nábojem, tak, že vypadají neskutečně životně, a tak nějak blízce, blížeji než jak je známe z kreseb, maleb, fotografií či televize.

Portrét je pro Šárovce žánrem, který ho zajímá a fascinuje, nechápe, proč by měl malovat strom, jablko nebo krajiny. Abstrakce už vůbec ne. Lidská tvář je pro malíře Šárovce čímsi posvátným, je to sakrální okrsek formovaný lidským masem, vousy a vlasy jsou kytice k uctění božského, oči jsou hluboká orákula moudrosti, čelo, nos a ústa architektonickými elementy této katedrály pod jejímiž zdmi protéká rudá posvátná tekutina. Malíř Šárovec je jako velekněz hladící a formující toto sacrosantum štětci z veverčích a kuních vlásku, aby tak provedl rituál k uctění Božského a na kolena srazil pochybující.

Tvář slavné osobnosti či snad lépe ikony se stává pro Šárovce záminkou pro rozpoutání koloristického furore, ze kterého emoce prší a na diváka dopadají jako těžké vodní kapky na troud vyschlou krajinu. Malířovy barvy ve spojení s jistou kresbou vytvářejí neskutečný, ale přesto živoucí portrét už ne člověka, ale spíše zjevení vycházející z kolektivní minulosti děděné po našich prapředcích. Šárovec si pohrává s klišé a ikonou, transmutuje již nesčíslně postprodukované, vyčpělým obrazům tváří, které se již mnohdy staly vizuálním smogem dává nový život, přeneseně se stává jejich Salvátorem Mundi a žehná jim jako Rasputin, prorok, který byl zavražděn sofistikovaným způsobem připomínajícím monumentální skony středověkých martyrů – otráven kyanidovým koláčky a vínem, prostřílen pistolí malé ráže a do třetice všeho zlého utopen v ledové vodě řeky Něvy.

Malíř Šárovec vyzdvihuje ducha tohoto jurodivého, dává mu nový život, při malbě se kolem plátna ochomýtá a upadá do transu jako spiritistické médium, kterému z vlasů štětce tryská barevná ektoplasma formující na plátno tvář již dávno zesnulého.

Šárovec se nechává unášet náboženským sněním, je v tom tragika a hloubka jeho rodné prakrajiny Polska – jako nevolník v barvami potřísněném kabátu se dívá vytřeštěnýma očima na ikonu ve starobylém kostelíku a přitom polohlasem drmolí svoji malířskou modlitbu.

Autor textu: Jan Melena

………………….

Martin Šárovec (1977) je absolventem DAMU v Praze – Alternativní a loutková scénografie (P. Kalfus) a také VŠUP v Praze – ateliér Užitá malba (P.Nešleha, S. Diviš, B. Jirků). Autor se zaměřuje na média malby a kresby. Jeho tvorba má v sobě expresivní náboj strašidelné grotesky. Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Šárovec: PORTRAIT NOW !