Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Šárovec: Cowboys & Neanderthals

14. 1.-6. 2. / Rock Café / Malba

Do 6. 2. 2022 bude v klubu Rock café, Národní 20, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Martina Šárovce: Cowboys & Neanderthals.

Martin Šárovec je současný český malíř, absolvent DAMU a VŠUP/UMPRUM. Šárovcova malba spojuje dvě tradice: vychází z české expresionistické školy počátku 20. století a obohacuje ji o osobitou reflexi tzv. české grotesky 70. a 80. let téhož století. Výrazným Šárovcovým motivem je lidská tvář a její kritické až děsivé podoby zrcadlící postmoderní mediální společnosti 21. století.

Šárovec měl doposud více než tři desítky samostatných výstav. Účastnil se například Mezinárodního trienále současného umění 2008 pořádaného pražskou Národní galerií. Jeho dílo je m. j. zastoupeno ve sbírkách Národní galerie, v klatovské galerii U Bílého Jednorožce, kutnohorské Galerii Felixe Jeneweina a v četných soukromých sbírkách.

Slovo Martina Šárovce k výstavě Cowboys & Neanderthals:

Poslech k výstavě
Námět i smysl portrétovaných Homo bytostí mohou u řady diváků klást rozpačitý údiv. Proč ?

Situace posledních dvou let nutila / nutí řadu z nás k jakési osobní kontemplaci, zpytování, vzpomínání. Myšlenkové útěky před tvrdou realitou všedních dní se svým stále se opakujícím stresovým rytmem. Myšlenkové útěky do dětství, tak prosté, banální, tak osvěžující.

Začalo to postupně. Díky určitým rodinným záležitostem jsem opět začal, aniž bych intenzivně chtěl, čas od času poslouchat country z rádiových vln. Texty i hudba jsou přímočaré, epické, jasně definované, nejsou depresivní, možná jen některé ve své přílišné sentimentalitě. Všechno se v textech zdá tak jasné, na každý životní úděl jednoduchá odpověď. Je jedno, jestli správná, ale existuje. Je to jako odpovědi rodičů na pošetilé otázky svých ratolestí.

Dětství, říjen 1988, lhotecký panelákový byt. Přestavuje se kumbál na domácí tátovu dílnu. Tátova svatyně se svými nesčetnými starými rodokapsy plných ilustrací Zdeňka Buriana či Bohumila Konečného. Světy pravěkých lidí, divokého západu plných indiánů nebo kovbojů , vůně léta i prázdnin . To vše za zvuku starých amerických countryových bardů. Zapomenutý svět se znovu díky různým okolnostem opět rozjasňuje…hladí, utěšuje.

Dobrodružství na plátně začíná, hra emocí i předem určeného času pro realizaci malby utíkají jako stádo plnokrevných mustangů před rozzuřenou denní realitou…

Všechny plátna jsou malována technikou akrylových barev a tuže na plátnech/
formáty 150 x 130 cm – 155 x 130 cm/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Šárovec: Cowboys & Neanderthals