Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Salajka: Neurosis

Do 9.10.2020 bude v Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, zdarma přístupná velmi zajímavá a naprosto řachácká výstava obrazů Martina Salajky: Neurosis.

Text kurátora Otto M. Urbana:

Pražská Trafo Gallery představuje samostatnou výstavu malíře Martina Salajky, pro kterou připravil nový cyklus, který sám nazývá současnou dekadencí.
Martin Salajka zakončil studia v roce 2008 na pražské AVU u prof. Michaela Rittsteina. První samostatnou výstavu uskutečnil v roce 2005 v Galerii mladých v Brně, od té doby uspořádal více jak dvě desítky samostatných výstav.
Jeho umělecký vývoj je trvalý a soustředěný, bez větších zvratů a neočekávaných překvapení. Z jeho obrazů vystupuje divoká barevnost, autorova bujná fantazie, energičnost a nezadržitelný proud tvůrčí energie, kde občas spatříte vědomé odkazy na díla známá z historie umění. Jeho obrazy a grafické práce jsou inspirovány přírodou, váchalovskou tématikou, podvodním světem ryb, temných nočních tvorů, vlků a psů. Živelná a nespoutaná krajina, tísnivá pustota a osamocené existenciální duše vedle smečky nočních živlů velkoměst, zdobí spolu se symbolistními a surrealistickými odkazy Salajkova stále rozměrnější plátna.
Tajemný svět přírody jej nepřestává okouzlovat a vábit svou záhadností a poetikou melancholických snění. Je to ale i svět racionální a předpokládatelný, které je umělecky uchopitelný a zobrazitelný. Vše je stejné a vše se mění. Tento zdánlivý rozpor je v Salajkově uměleckém přístupu motorem tvorby, žene autora k pokusům zdolat svou racionalitou neznámé a nevysvětlitelné. Salajka však nežije minulostí, ale projektuje si ji do současnosti, když nalézá archetypální souvztažnosti i v soudobé společnosti. Vnější a vnitřní v sobě splývá a prostupuje se a v prvotním zmatku a chaosu nalézá své harmonie a akordy. Jednotlivé obrazy obsahují desítky detailů, malých a marginálních příběhů, které však ve svém celku mají až románovou strukturu. Vyžadují tak od diváka větší pozornost a zejména soustředění, spíše pozorování než dívání, rozum stejně jako emoce.
Kurátor: Otto M. Urban
 
Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace shrnující autorovu dosavadní tvorbu včetně nejnovějších pláten a rozhovoru s kurátorem Otto M. Urbanem.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Salajka: Neurosis