Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Netočný a Oskar Helcel: Domy kultury

Do 10.11.2019 bude v Centru pro současné umění, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Martin Netočný a Oskar Helcel: Domy kultury. Otevřeno: středa – neděle: 12:00 – 18:00

Spletitá prostorová síť kulturních domů vybudovaná mezi lety 1948 až 1989 na území bývalého Československa není dosud v kontextu české scény zmapována. Dlouhodobě vznikající projekt Oskara Helcela a Martina Netočného si klade za cíl ukotvit tento fenomén, při použití metod urbánní sociologie, jakožto vizuální sondu balancující na hraně edukativního a autorského přístupu. Základní pilíř samotné výstavy je autorská fotografická dokumentace současného stavu kulturních domů vybudovaných v letech 1948 až 1989. Dokumentární přístup autorů zahrnuje rovinu subjektivní vizuální interpretace, zároveň ale buduje mapu jednotlivých KD prizmatem obrazové typologie s informační hodnotou obsaženou v jednotlivých snímcích. Snahou autorů je však obsáhnout co nejširší pole problematiky KD v kontextu postsocialistické transformace.

vystavující: Martin Netocny, Oskar Helcel
kurátorka: Michaela Janečková

Výstava je výsledkem projektu podpořeného z prostředků MŠMT v rámci Studentské grantové soutěže FAMU 2019 a je součástí Fotograf Festivalu:

https://fotografestival.cz/

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Netočný a Oskar Helcel: Domy kultury