Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy

Do 25. 2. 2022 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá výstava Martina Matouška a Martina Bobka – Druhy.

Martin Matoušek a Martin Bobek pod taktovkou kurátora Karla Srpa představují výstavu Druhy.

Společná výstava malíře Martina Matouška a Martina Bobkaje setkáním autorů, jejichž projev se vzájemně doplňuje díky společnému výrazovému prostředku, jímž je hrana, a díky shodné látce, kterou oba příležitostně používají, kterou je beton. Matoušek a Bobek se pohybují v oblasti, označované jako abstrakce. V přístupu k ní se naopak zřetelně liší: Matouškovi slouží k podtržení individuálního projevu, zdůrazňujícího jedinečnost každého obrazu, Bobkovi k uplatnění rozvíjejícího se systému obdobných geometrických struktur, začleněných do vyššího, obecného celku. Zatímco východiskem Matouška stále bývá smyslový zážitek, tkvící kdesi v pozadí jeho práce, který se nemusí ve vlastním obraze projevit, u Bobka jde o soustavu nabývajících či ubývajících tvarů, otevírající se nekonečné tvarové proměnlivosti, jejímž zdrojem bylo původně vztahování se k prázdnému vnitřnímu prostoru. Zatímco z Matouškových rozměrných obrazů pronikají příležitostně znaky, odkazující k nejrůznějším podnětům, Bobkovy objekty vycházejí z kontrastu skutečných přírodnin, zaměněných v poslední době za přirozené světlo, a pevného řádu, jako by tyto opačné složky nemohly být bez sebe, nanejvýše je jedna ztlumena na úkor druhé. „Druhy“ v sobě obsahují rozmanité třídy a útvary, ústící v typu, do nějž proniká podvratný život.
 
Martin Bobek *25. 6. 1985, Třebíč
V letech 2010–2016 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze Ateliér Sochařství II / škola Jindřicha Zeithammla.
Ve své tvorbě se zaměřuje z větší části na geometrii, jakožto prostředek přiblížení vlastního vyjádření. Ovlivnění přírodou i architekturou je propojeno s určitou nahodilostí a intuitivním vývojem díla. Materiálově se přiklání nejvíce k betonu a dřevu, ale nevylučuje i jiné. U některých objektů používá formy kopané do země. Tyto „artefakty“ nejvíce podporují náhodnost vnějšího výsledku, zde je kladen důraz i na vnitřní prostor.
 
Martin Matoušek *30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší
Od roku 2008 žije a pracuje v Praze.
Ve své práci se věnuje krajinomalbě, kde řízeným rozpadem poznaného přetváří realitu vstříc abstraktním rovinám. Skrze tento proces překladu a znovu-uspořádání nalezených abstraktních bodů Matoušek vytváří nové verze poznaného v rámci charakteristického rukopisu při použití různých medií. Na obrazech poté dochází k dezinformačním iluzím ve smyslu obsahu i formy.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy