Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Mainer: Najdi zakřivení

7. 6.-28. 7. / Etcetera Art / Malba

Do 28. 7. 2023 je v Etcetera Art, Hradební 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Martina Mainera: Najdi zakřivení.

Text Jiřího Machalického k výstavě:

Podnětem k současným obrazům Martina Mainera se staly experimenty počátku devadesátých let, kdy do starých parket nalezených ve staré rozpadlé budově restaurace Šlechtovky v pražské Stromovce vyřezal matrice ke grafikám. Ty pak otiskl na pruhy toaletního papíru. Vystavil je v galerii v Chebu, kde je volně rozvěsil v celé šíři, hloubce a výšce renezančního schodiště. Třepotaly se tam v průvanu, byly na nich různé figurky, démoni a strašidla. Souvisely s tehdejšími obrazy na vlajících závěsech či záclonách.
 
Koncem října a začátkem listopadu loňského roku ho napadlo, že tyto křehké pruhy papíru namotané na laťky nalepí na velké i menší formáty a domaluje je. Propojil tak různé časy a po třiceti letech navázal na to, co kdysi začal. Vznikla nová řada obrazů, do kterých se vepsala minulost i současnost. Znovu se ukázalo, jako už dříve mnohokrát, že takřka všechno se může vzájemně prostupovat a prolínat. Nic nevzniká ve vzduchoprázdnu, všechno nové vychází z něčeho, co vzniklo v dávné či nedávné minulosti. K navázání dochází, když přijde správný impuls a okamžik. Útržky různých příběhů mohou být po letech zase inspirativní, protože se mezitím změnily vztahy ve společnosti a s vědeckým či technickým vývojem i výrazové prostředky.
 
Z této série obrazů spojujících různé časy jasně vyplývá, že Martin Mainer umí vyjádřit své pocity i charakter situací a dějů, které se kolem nás odehrávají. A také má schopnost přesně a přesvědčivě ztvárnit své myšlenky a představy. Jeho nové obrazy působí křehce a přitom drsně, s určitou ironií a nadsázkou zaznamenávají paradoxy současného života. Promítá se do nich i volně uspořádaný systém, který má vnitřní logiku, jako celé mnohostranné a přitom soustředěné malířovo dílo.
Tato otevřená řada obrazů představuje lehké doteky se skutečností, kterou oživují fantaskní a bizarní příběhy. Je zrcadlem dvou období, která se tolik liší. V tom prvním jsme byli plni očekávání a touhy, všechno se zdálo být jednoduché a jasné. Dnes jsou souvislosti mnohem složitější, pestřejší a také nepřehlednější a nejasnější. Vytvořilo se tak zvláštní napětí, přispívající k přesnější výpovědi o minulosti i současnosti a v náznacích také o budoucím vývoji.
 
Jiří Machalický


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Mainer: Najdi zakřivení