Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Lukáč a Martin Groch: Prima Tunes

Pravděpodobně už jen do 10.1.2016 bude v pasážové galerii Ferdinanda Baumanna, Štěpánská 36, Praha 1, přístupná výstava Martina Lukáče a Martina Grocha: Prima Tunes.

Celou svou prací Martin Lukáč odkazuje na minulé umělecké formy objevující se v období modernismu a socialistického realismu a zároveň se od nich pozorně vzdaluje. Experimentujíce s materiály a způsoby prezentace, ovlivněn všudypřítomnou pop kulturní obrazností se Lukáč ujímá Deleuzova konceptu tzv. kontrolované hysterie, kdy se umělec stává tím co vidí, zrcadlí intenzitu pocitů a impulzů prezentovaných skrze něj. Jestli se rituál malby stal univerzálním fetišem a cliché, Lukáč hledá nové cesty vyjádření, jak toto zmírnit – začíná zevnitř a spojuje výchozí emoce do definitivního gesta.

Studie a dekonstrukce rozpoznatelných forem vedla Lukáče k analýze a vyobrazení lidských figur v malbách. Jeho strukturované geometrické sítě jsou porovnatelné s funkcemi lidského mozku – jmenovitě vyhodnocováním, uspořádáváním, snahou o porozumění vizuální informaci, která je nám prezentována. S objekty takto rozdělenými a rozčleněnými se malba stává personifikací mapy mozku- architektonicky a subjektivně hierarchickou.

Christina Gigliotti
kurátorka galerieFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Lukáč a Martin Groch: Prima Tunes