Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Krajc: Tinto de Verano

18. 7.-29. 8. / DSC Gallery / Malba

Do 29.8.2018 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná skvělá a hustá výstava obrazů Martina Krajce: Tinto de Verano.  Komentovaná prohlídka se koná v úterý 7.8.2018 od 18:00.

Úvodní text kurátora Karla Srpa k výstavě:

Opojné „tinto de verano“

Po třech letech se vrací Martin Krajc do galerie DSC s novým souborem obrazů, vycházejících z jeho mnohaletého obdivu Španělska, jeho životního stylu, kultury a přežívajících tradic, který jej zasáhl od prvého okamžiku, kdy jej ještě jako stipendista v roce 2007 navštívil. Spojnicí mezi dnešní výstavou a minulou výstavou Welcome to Paradise (2015) je obraz s dívkou se zavřenýma očima, odkazující k autorovu silnému zaujetí světem modelek, jejíž mysl nyní naplňují rozmanité vzpomínkové střepy, někdy mužské postavy v uniformách a některá zvířata, neodmyslitelně spjatá se španělským prostředím, jindy jako by se dívka rozhodovala mezi pláží, dramatickým soubojem člověka a býka, plameňáky a přehlídkovým molem. Obrazy vedle sebe a přes sebe kladou protichůdné výjevy, aniž by autor podával výklad jejich vzájemných souvislostí. Vysledování možných spojitostí ponechává v rukou divákovi. Vytváří volnou, tekoucí kompoziční stavbu, nezávislou na čase a místě, do níž může vejít náhodně zahlédnutá událost i zážitek z díla jiného autora, spatřeného v galerii. Vizuální svět Krajcovi poskytoval nepřeberné množství podnětů, shrnutých tentokráte do dvou velkých komplementárních obrazů, zavěšených proti sobě, a tří provázaných triptychů, naplněných žhavou atmosférou a silným výrazovým pnutím.

Se Španělskem je neodmyslitelně spojená lehká letní vinná směs „tinto de verano“, jejíž pojmenování poskytlo název otevírané výstavy, a zároveň slouží za metaforu Krajcova bezprostředního malířského postupu, dlouhodobě setrvávajícího na hraně obdivuhodné lehkosti štětcového kresebného podání a průzračnosti barevně odstupňovaných ploch. Nápoj „tinto de verano“ předurčil i nosnou červenou barvu letošních obrazů, jejíž výrazový rejstřík obsahuje široké stavy smyslových vášní rozkoše a zármutku, naprostého uvolnění a rozhodné soustředěností. Valéry červené, přecházející od světlé růžové po temnou karmínovou, od akvarelových lazur po husté pastózní nánosy, strhují emotivní silou, jež vyvolává obrodu vnímání. V mysli doznívají ještě dlouho po té, co je zrak již přestal pozorovat. Červená shrnuje napětí života a smrti, pomíjivého okamžiku i tragického osudu, tolik příznačného pro životy toreadorů, vytvářejících v posledních obrazech protiváhu modelkám. Zřetelnou novinkou v Krajcově práci se stal souběh opačných typů malířských přístupů, jak napovídá levá část triptychu s tanečnicí a lovcem, založená na spolupůsobení formálních a tematických střetů dynamické světelné féerie a temné, téměř roztřesené kresby, již vyvažuje gesticky pojatá pravá část triptychu.

Martin Krajc v letošních obrazech rozvíjí účinné formální postupy, ať šlo o nabývání a vytrácení znázorňovaného tvaru, jenž jako by současně je a není, patrného ze zjevujících se či mizejících postav, či o prolínání venkovního prostředí koridy s vnitřním prostorem uzavřené místnosti s opakující se vrtulí klimatizace u stropu. Bezprostřední individuální tělesné gesto, nabývající na tváři modelek někdy až podobu grimasy, se nachází vedle nadosobních uniforem. Z proměnlivého proudu vynořujících se představ na plátně ulpívají zlomky a trsy, které zastupují Krajcovi dějové hybatele. Jedny po druhém uvádí do svých obrazů, aby je vytrhl ze zapomnění a nadal neopakovatelným životem.

-Karel Srp, kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Krajc: Tinto de Verano