Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Krajc: Nymphae Perspicuae

18. 7.-15. 9. / DSC Gallery / Malba

Do 15. 9. 2023 je v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá, krásná a energická výstava obrazů Martina Krajce: Nymphae Perspicuae.

Úvodní text kurátora Karla Srpa:

Martin Krajc uvádí již po třetí v DSC Gallery svojí samostatnou výstavu s názvem Nymphae Perspicuae („průhledná nymfa“) a představuje tak svoje poslední práce. Pro tvorbu Martina Krajce je známo, že svoje inspirační zdroje nachází v architektuře, filmu a módní fotografii. V jeho obrazech se prolínají pohledy do interiérů známých staveb modernistické architektury s důrazem na detaily ikonického designu. Jak ale uvádí již název výstavy, hlavní pozornost je umístěna na ženskou figuru.

Během uplynulých let se projevila mnohovrstevnatost Krajcova malířského přístupu, objasňující základní výrazové prostředky přecházející od kresby k malbě, od promyšleného tahu štětcem po spontánní vylití barvy, jejíž dopad na plátno nelze řídit. Vychází z kresby, která poskytuje základní kompoziční prostorový návrh určující hlavně obrysy těl a předmětů, které jsou překryté barevnými vrstvami. Příběh svojí práce v minulém roce Krajc představil pod názvem „Pět forem“, který stručně objasňuje základní vrstvy jeho malířského přístupu: kresbu, lazuru, detail, gesto a lití. Poukazuje na postupně prolínající, na sebe kladené roviny posledních prací, kde se jednotlivé vrstvy pozvolna prolínají.

V Krajcově přístupu se prolíná několik žánrů současně: architektura, portrét a zátiší. Vzájemné propojení architektonických a figurálních předloh, představuje syntézu, připomínající mentální koláž, sloučenou ze zdrojů vlastního vědomí. Jeho zájem o mnoho let předešel současnou vlnu, ve které se modernistické stavby uplatňují jako pozadí pro nejrůznější filmy a romány. Jeho obrazy ale zaznamenávají tzv. bezčasí, ideově zasněné někde na kalifornském pobřeží, kde gesta dívek plné svádění a vlastní sklíčenosti.  „V místech ztrácejícího se obzoru, v oblastech zlomu nebe a země se vynořují přízračné nymfy, bytosti, nacházející se mezi božským a lidským. Sporé údaje uvádějí, že nymfy nejsou nesmrtelné jako bohové, ačkoli jsou božského původu, a že jsou nebezpečné smrtelníkům. Jejich kouzlo je podmanivé tak, že se lidé přestávají ovládat a ocitají se na pokraji stavu, označovaného jako nymfolepsie, zmiňovaného Nabokovem v Lolitě, knize, jež před lety byla Martinu Krajcovi blízká. Odezva svůdných nymf naplnila i jeho poslední obrazy,“ popisuje kurátor výstavy Karel Srp.

Výstava nejnovějších obrazů Martina Krajce, pojmenovaná Nymphae perspicue přináší jeho dosud nejkomplexnější, syntetickou a nadčasovou malířskou vizi. Tvorba Martina Krajce se dá hodnotit jako zcela jedinečná ve zpracování tématu ženské figurace. Autor má za sebou významnou kariéru, kterou stvrdil například aukční výsledek vydraženého díla Blue Drink (2021) v aukčním domu Sotheby’s, kde vydražená cena dosáhla úspěšných 7.606 EUR. Dsc Gallery také s Krajcem produkovala katalog k výstavě Immersion, která proběhla minulý rok ve slovenské Danubianě.

Martin Krajc (*1984) žije a tvoří v Praze. Vystudoval AVU v Praze v ateliéru Michaela Rittsteina, (2009). Jeho práce se vyznačuje důrazem na lidskou postavu, zastupující mu hlavní výrazový prostředek. Zásadní pro něj byla stáž v Madridu, která mu umožnila široké rozpětí od inspirací klasiky španělského barokního malířství po fotografie ze současných módních časopisů. Inklinuje k figuře, uvolněný rukopis, plný emotivních zvratů, vytváří z obrazu tok plynoucích zážitků, obracejících se k proměnlivým jevům současného světa. Krajcova tvorba přitahuje dynamickým napětím, vycházejícím z prchavých smyslových zkušeností, i ze soustavného vymezování se vůči každodenní přítomnosti. Byl členem malířské generační skupiny Obr, která vynikla v roce 2006 a aktuálně je součástí umělecké skupiny Firma, která zahájila činnost společnou výstavou v galerii Nová Síň. Za svoje působení na umělecké scéně se několikrát představil samostatnými výstavami v předních českých galeriích. Jeho obrazy jsou součástí významných soukromých sbírek. Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Krajc: Nymphae Perspicuae