Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Krajc: Case Study Houses Memories

7. 6.-31. 8. / European arts / Malba

Do 31. 8. 2022 bude v Galerii a aukční síni European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1, pro vážné zájemce přístupná velmi zajímavá špičková výstava obrazů Martina Krajce: Case Study Houses Memories.

Úvodní text kurátora Karla Srpa:

Soubor obrazů Martina Krajce, zastřešený společným názvem Case Study Houses Memories, volně navazuje na jeden z jeho ranějších námětů, ve kterém se zabýval legendárními domy číslo 21 a číslo 22 z obsáhlé řady amerických Case Study Houses. Nyní se více soustředil na druhý z nich, stojící v losangelské čtvrti Hollywood Hills od roku 1960. Jeho dlouhodobý zájem o mnoho let předešel současnou vlnu, ve které se modernistické stavby uplatňují jako pozadí pro nejrůznější filmy a romány. Byl zároveň staršího data, než aby mohl být dán do souvislosti s občasnými návraty k modernismu, označovanými předponou retro. Soubor má tři části: v prvé získala výraznou roli dívčí těla, ve druhé pohledy do interiérů, ve třetí rozmanitá zátiší. I když v jeho pojmenování se vyskytuje mnohoznačný a široký pojem „memories“, nepřináší ani vzpomínku na autorovo starší období, pokud jde o vlastní pojetí malby, ani vzpomínku na pobyt v domě, který nikdy nenavštívil a seznámil se s ním pouze díky četným fotografiím. Proměnlivý, otevřený pojem „memories“ získal u Krajce ráz uvolněného časového rámce, posouvajícího znázorněný výjev ve vizi, odpoutávajícího jej od skutečnosti, osvobozujícího od vazby na předlohu. Spíše než vzpomínky na vzpomínky jej oslovily vzpomínky na budoucí události, které přicházejí, jako by je již kdysi prožil. Obraz se stal nositelem svébytné energie, vtiskující mu vlastní zákonitosti, vycházející z obnovy smyslových zkušeností, z jejich vyjevování se.

Karel Srp

……………….

Martin Krajc (nar. 30. 4. 1984 v Praze)

V roce 2009 ukončil pražskou Akademii výtvarných umění, na které studoval u Michala Rittsteina, se ještě během studia stal spoluzakladatelem úspěšné generační skupiny OBR. Jeho práce se vyznačuje důrazem na lidskou postavu, zastupující mu hlavní výrazový prostředek. Pojímal ji v širokém rozpětí od inspirací klasiky španělského barokního malířství po fotografie ze současných módních časopisů. Uvolněný rukopis, plný emotivních zvratů, vytváří z obrazu tok plynoucích zážitků, obracejících se k proměnlivým jevům současného světa i vyjevujících rysy tesknoty a uplývání času. Krajcova tvorba přitahuje dynamickým napětím, vycházejícím z prchavých smyslových zkušeností, i ze soustavného vymezování se vůči každodenní přítomnosti.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Krajc: Case Study Houses Memories