Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Kafes33 Hirth: The whole new dimensions

Do 12. 10. 2022 je ve Vnitroblocku, Tusarova 31, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Martin Kafes33 Hirth: The whole new dimensions.

Exploze barev, tvarová rozmanitost, absolutní štěstí na plátně?
I takto by se dal shrnout umělecký svět Martina Kafes33 Hirtha, jehož výstavu budete moci navštívit od 01.09.2022 do 12.10.2022 v prostoru Vnitroblocku.
 
Souborná samostatná výstava The whole New Dimensions představuje nejaktuálnější tvorbu současného umělce Martina Kafes33 Hirtha.
Výstava odráží jeho přístup k formám abstraktního umění, ve kterém se následně snaží propojit reálný svět s rozšířenou realitou a vdechnout tak obrazům další rozměry.
Na začátku každého obrazu stojí jistá nahodilost, kterou však během procesu rychle dostane pod kontrolu.
I přes Martinovu barvoslepost, jsou jeho obrazy ponořeny do spleti barevných skvrn dotvářeny čistými tvarovými liniemi.
Výstava se stává osobní výpovědí umělce, který do svých obrazů vnáší pocit absolutního štěstí a jeho záměrem je probudit v divákovi představivost, donutit ho nahlížet na věci z jiné perspektivy, či jej dokonce dostat do meditativního stavu.
Přijďte se na chvíli odpoutat od reality, zastavte se a nechte se Martinovým dílem vtáhnout do zcela nové dimenze.
 
Martin Kafes33 Hirth patří ke generaci umělců, jehož umělecký projev formovalo svobodné tvůrčí prostředí graffiti.
Na začátku každého jeho obrazu stojí na první pohled náhodná skvrna, přestože pro žádnou nahodilost není na plátně místo a vše má svůj pevný řád.
Celistvá harmonie organických struktur přináší divákovi stojícímu před Martinovými plátny jedinečný, až meditativní prožitek. Současně podněcuje jeho fantazii a spouštějí řetězce asociací.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Kafes33 Hirth: The whole new dimensions