Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin kafes33 Hirth – Between the curves

9. 9.-12. 9. / Truhlárna event space / Malba

Jenom do neděle 12. 9. 2021 bude v Truhlárna event space, Šaldova 5, Praha 8, přístupná velmi zajímavá výstava Martina Kafes33 Hirtha: Between the curves. Otevřeno je od 13 do 18 hod.

Pražská POP UP výstava Martina Kafes33 Hirtha navazuje na loňskou úspěšnou výstavu v Poděbradské G18.
K vidění je zbrusu nová tvorba vytvořená během roku 2020 / 21.

Martin Kafes33 Hirth (* 1981)
Jeho umělecký projev formovalo svobodné tvůrčí prostředí graffiti scény. K hlavním inspiračním vlivům patří bezpochyby i malby Petra Kvíčaly (* 1960), vystavěné na ornamentálních liniích. Patrná, avšak autorem nehledaná, je také příbuznost s liniovými obrazy malíře Zdeňka Sýkory (1920–2011). Celou Martinovu tvorbu prostupuje fascinace linií, kterou v abstraktní rovině rozpracovává do nekonečné tvarové rozmanitosti. Na počátku každého jeho obrazu stojí na první pohled náhodná skvrna, přestože pro žádnou nahodilost není na plátně místo a vše má svůj pevný řád. Za každou linkou, zaoblením či zalomením, za každým tvarem je pečlivě promyšlený koncept. Vrstvení variantních linií na neohraničenou barevnou plochu lze zpětně rekonstruovat, neboť každý z nánosů je, byť nepatrně, přiznaný, a my jako archeologové můžeme odhalovat jejich pozůstatky.
Celistvá harmonie organických struktur přináší divákovi stojícímu před Martinovými plátny jedinečný, až meditativní prožitek. Současně podněcuje jeho fantazii a spouští řetězce asociací.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin kafes33 Hirth – Between the curves