Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Hofman a Petr Voříšek: Trajektorium

Do 30.3.2016 bude v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, přístupná výstava – instalace Martina Hofmana a Petra Voříška: Trajektorium. Otevřeno v pracovní dny 10 – 18 hodin.

Výstava Trajektorium představuje spojení zdánlivě dvou rozdílných světů – vědy a umění – prostřednictvím nových médií. Pojmem nová média označujeme primárně média založená na digitálním, numerickém kódování dat jako počítač nebo tablet ale i konkrétní aplikace, počítačové sítě či webové služby, které se ve své rozmanitosti stávají součástí umělecké tvorby, spojovníkem mezi  vědou a technologií.

Site specific instalace (umění pracující s konkrétním prostorem) v Galerii Věda a umění využívá škálu možností, kterou nová média nabízejí. Martin Hofman a Petr Voříšek konfrontují digitální obraz a zvuk. Projekční mapování barevných čar, kdy každá následuje svoji danou trajektorii náhodně vybranou počítačem, doplňuje zvuková instalace. Zvuk tak nepřímo reaguje na tyto pohybové křivky a kopíruje jejich dráhu.

Společně tak vytvářejí ucelené audiovizuální dílo balancující na hranici abstrakce, a přitom reflektující důležitý aspekt dnešního světa, totiž všudypřítomnost technologií a jejich spojení s civilizací.

Martin Hofman (1992) a Petr Voříšek (1990) jsou studenty Fakulty umění a architektury v Liberci, oboru Vizuální komunikace – digitální média u doc. Stanislava Zippeho. Hofmanovým hlavním tématem je již od druhého ročníku studia prostor a světlo. Jeho digitální projekce pracuje s náhodným generováním pohyblivých čar, jež jsou promítány na architekturu místnosti. Petr Voříšek projevuje ve svém zaměření zřetelný, dlouhodobý zájem o práci se zvukem. Od performancí využívajících starou elektroniku jako hudební nástroj pomocí zpětné vazby nebo elektromagnetického vlnění (Koncert pro konektor) přešel k samotnému programování.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Hofman a Petr Voříšek: Trajektorium