Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Martin Herold & Dominik Běhal – Zelené jiskry

27. 1.-4. 3. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 4. 3. 2022 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Martina Herolda a Dominika Běhala – Zelené jiskry.

Text kurátora výstavy Petra Vaňouse:

Výstava malířů – Martina Herolda a Dominika Běhala – je postavena na kontrastu rozdílných přístupů k malířskému médiu. Základním momentem tvorby obou autorů je respekt k dějinám umění a zároveň distance k jejich závazné chronologii. Jde tu spíše o rehabilitaci živého vztahu mezi minulostí uloženou v konkrétních dílech a výrazových (nikoliv pouze malířských) postupech a mezi hledáním současného pocitu, který se propisuje do samotného technického „pohledu na věc“. Výraznou roli tu hraje svět fotografických reprodukcí, prostřednictvím kterých je masově šířen kánon dějin umění a architektury. Proti lineárnímu odcizování jednotlivých děl staví autoři sílu okamžitého autentického prožitku a nové materializace díla. A to včetně prožitku samotného analyzovaného „dokumentu“, který recipientovi zprostředkovává informace a zároveň ho zbavuje emocí.
 
Název výstavy ZELENÉ JISKRY odkazuje k rozporuplné, střízlivě magické ambici, totiž k vracející se nutnosti z mnoha důvodů znovu důkladně prozkoumat auru minulosti. Tato „aura“ která svým chladným světlem na první pohled pouze nezřetelně problikává do přesycené současnosti, je tu ve skutečnosti pociťována jako zásadní obrys vytrácející se kolektivní paměti, v níž se vše sčítá a z níž vyrůstá dnešní zrychlená civilizace se všemi svými smyslovými akcelerátory.
 
Martin Herold (1986) a Dominik Běhal (1988) jsou absolventy pražské Akademie výtvarných umění. Oba prošli ateliérem Malba III prof. Michaela Rittsteina. Zatímco Dominik Běhal tento ateliér absolvoval, Martin Herold ve studiu pokračoval v ateliéru Kresby (Jiří Petrbok) a prošel dvěma stážemi v ateliéru hostujícího profesora AVU (Silke Otto-Knap, Florian Paumhösl).
Petr Vaňous, kurátor výstavy
 
The Chemistry Gallery
www.thechemistry.art
 
……….
 
Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr B.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Martin Herold & Dominik Běhal – Zelené jiskry