Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Gerboc: jsem své tělo

29. 4.-30. 5. / Galerie 1.patro / Malba

Do 30.5.2015 bude v Galerii 1.patro, Myslíkova 9, Praha 1, přístupná výstava Martina Gerboce: jsem své tělo.

Martin Gerboc (1971) patří mezi výrazné autory česko-slovenské scény. Vedle řady aktivit se věnuje také vytváření obrazu. Ten je pro něho především polemickou a kritickou platformou. Polemika i kritika vložená do samotné konstituce obrazové skladby je vždy spravedlivě namířena dvojím směrem – na sebe sama a na rámec, v kterém ono „já“ existuje a které spoluvytváří, tedy na společnost, na její reflexi i její interpretaci. Vizuální jazyk Gerboce syntetizuje filosofická a básnická východiska. Cílem je obraz, jenž různým způsobem probouzí diváka z letargie, pasivity, apatie apod. Uvědomit si určitou skutečnost v jejím pravé podobě, může přivodit „šok z prozření“. S touto metodou, s metodou stupňované dramatizace, pracuje právě Martin Gerboc. Výstava posledních jeho děl směřuje k průzkumu lidského těla jako specifické předmětnosti, o které zároveň nemůžeme říci, že by byla „pouze nějakou věcností“. Nejlépe to asi vyjádřil Gabriel Marcel slovy: „Moje tělo není nějakou věcí, kterou mám; jsem své tělo.“ A právě v tomto vztahu k vlastní i cizí tělesnosti, spočívá jeden z klíčů k mnoha důležitým otázkám, jež projasňují současnost i minulost lidského jedince, byť by se zdála sebetemnější. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Gerboc: jsem své tělo