Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marta Zechová: Pamět místa

8. 9.-12. 10. / Jatka 78 / Malba

Do 12.10.2020 bude v kulturním prostoru Jatka 78, Jateční 1530, Praha 7 (hala 7 a 8 Holešovické tržnice), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Marty Zechové: Paměť místa.

Výstava je volně přístupná v době otevření Bistra & Baru Jatek78 (PO-SO 10-24:00, neděle – pokud se hraje, otevíráme 90 min. před začátkem představení).

Úvodní text kurátorky Lucie Šiklové:

Jsou místa, která mají genius loci. Jedním z nich je Pražská tržnice. Její duch však nemluví pouze jazykem trhovců a mumraje oblíbeného tržiště, či snad jen jazykem místa s rozvíjejícím se kulturním potenciálem. Jeho jazyk je zabarven i temnými tóny, zakládajícími se na krvavé minulosti, již připomínají dvě původní sochy při vstupu nazvané Muži s býkem (Bohuslav Schnirch, Čeněk Vosmík). Tržnice totiž vznikla na místě bývalých Ústředních jatek královského města Prahy, fungujících v areálu až do roku 1983.

Marta Zechová nachází svá malířská témata v konkrétních místech, na nichž se ocitá a s nimiž navazuje dialog právě prostřednictvím jejich genia loci. Před několika lety pracovala jako brigádnice v Pražské tržnici a místo ji inspirovalo k obrazovému cyklu Tržnice (2016). Viděla ji jako pestré prostředí hrdých zemědělců nabízejících své výpěstky, vietnamských prodejců, všelijakých přeprodavačů, vyznavačů zdravých domácích produktů, nakupujících důchodců či těch, kdo sem zamíří jen tak na procházku jako na místo, kde bují život. Tržnice je ale i místo, kde pro naše plná břicha skončil život bezpočtu kusů dobytka. V současném návratu Marta Zechová navíc zviditelnila tuto pomalu zapomínanou jateční minulost, která mizí v historii jako něco dnes těžko uvěřitelného.

Na plátně velkého formátu se prolíná dnešní a minulá podoba převzatá ze starých fotografií. Jatka, porážená zvířata, maso vepřové, hovězí, přiživující se myši, odstíny krve i dřívější šeď prosakují do dnešní bezstarostné pestrobarevné bio nálady v taktu ovoce a zeleniny, raw dortíků a spokojenosti. Proměnu místa i lidí nepředkládá konfrontačním způsobem, takové uvažování jí není blízké. Není soudcem ani nevyčítá. Jako když jindy maluje krajinu, nechává na sebe místo působit, ponořuje se do něj, vciťuje se a na plátně tyto vjemy zprostředkovává: Takhle to vidím. Nejde u ní o sebeprojekci do situace, ale o zpřítomnění místa a jeho nálady. Zachovává si kontrolu a nadhled, a atmosféra jejích obrazů tak nejen pro dobovou stafáž, ale i pro správnou míru odstupu a živou senzualitu připomíná žánrové výjevy Luďka Marolda (1865–1898) či Tavíka Františka Šimona (1877–1942).

Asociaci na tyto „dokumentaristy“ z let minulých vyvolává také její inklinace k takzvaně tradičním postupům, materiálům a technikám, tedy k plátnu, klihu, šepsu, podmalbě a poté vlastní malbě, a také viditelná jakoby „lehkost“ provedení. Lavírní malba za použití mořidla, místy oživená akcenty olejových barev, navozuje pocit akvarelu. Také podkresba tužkou, technika „mokrého do mokrého“, vyhovuje autorčině oblibě akvarelu na papíře. Marta Zechová věří čisté malbě bez potřeby přesahů do jiných médií. Jejímu naturelu je blízká tvorba v plenéru, samota práce v ateliéru, obraz hovořící sám ze sebe, vizuálně čitelný, nepotřebující pro porozumění nějakého dalšího výkladu. Tento svobodný přístup představuje na současné umělecké scéně krok do nejistoty a vyžaduje značnou dávku vlastní jistoty a odvahy. Obojího se Martě Zechové dostává.

PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D.

Marta Zechová (narozena 1989 v Opavě) v letech 2004–2008 absolvovala Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, v letech 2008–2011 získala bakalářský titul na Fakultě umění Ostravské univerzity a v letech 2011–2013 magisterský titul na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Od roku 2014 studuje na pražské Akademii výtvarných umění (ateliér Kresby, škola Jiřího Petrboka). V letech 2016–2017 pobývala v rámci AVU na stáži v ateliéru Malba I, škola Roberta Šalandy a v září 2020 obhajuje diplomovou práci v ateliéru Kresby na AVU.

https://invent-art.com/autor/marta-zechova/

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marta Zechová: Pamět místa