Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markus Huemer: Abstrakt všeho

Do 1. 6. 2022 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, v obou patrech zdarma přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Markuse Huemera: Abstrakt všeho.

Otevřeno po–pá, 10–17 h, kromě rakouských a českých svátků.

Ve své knize „Ich kann hypnotisieren! Was kannst Du?“ (2007) definuje Markus Huemer v rámci své umělecké tvorby pojem „mediální manýrismus“, který se původně vztahoval k pozdní renesanci. Hlavním cílem renesančního hnutí bylo nové chápání světa, osvícení lidského ducha a fyzická krása. Manýrismus pozdní renesance toto vše podkopává a nesoustředí se ani na realitu, ani na ideál krásy, ale na samotného umělce jako tvůrce a na koncept geniality.

V „mediálním manýrismu“ se Huemer vrací k digitálním obrazovým konceptům, a proto se zde objevuje zkreslování, nadsázka, radikalizace, citace a opakování forem, které již v digitálních obrazech existovaly. „Mediální manýrismus“ tak není pouze stylem, ale reflexí, přivlastněním tradic a zároveň předjímáním nových konstrukcí. Jde spíše o vnitřní realitu počítačů, jejich programů, internetu a projekčních zařízení, o fungování počítačových kódů a algoritmů v tomto paralelním světě.

Samotné hledání je cílem, i když je od počátku jasné, že je odsouzeno k neúspěchu. Toto fundamentální zklamání je středobodem Huemerovy tvorby a vytváří zvláštní napětí s ohledem na technickou dokonalost jeho produkce: skutečnost, že hledání je nakonec nemožné, si autor uvědomuje od samého počátku. Spíše než s beznadějí se s tím vyrovnává s humorem, což naznačují už názvy jeho děl.

V této souvislosti se autor často odvolává na koncept utopie Ernsta Blocha, která není postulována jako opak skutečnosti, ale jako její výsledek čili jako nový druh pravdy v době vědy a techniky. Bloch formuloval doktrínu „kulturního přebytku“ (kulturellen Überschusses), aby definoval roli kultury a v rámci ní i roli umění a malířství při vytváření lidských utopií jako odrazu lidské touhy po dokonalosti. Huemer tyto filosofické odkazy převádí do konceptuálního smyslu pomocí svého mediálního manýrismu: Odchýlí se od původního znění a manipuluje s ním pomocí synonyma, které mění význam sice jen nepatrně, ale zásadně.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markus Huemer: Abstrakt všeho