Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Zlesáková: Paralelní realita

13. 11.-6. 12. / Galerie Vltavín / Malba

Do 6. 12. 2023 je v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Markéty Zlesákové: Paralelní realita.

Markéta Zlesáková vystavuje obrazy ovlivněné jejími studijními pobyty na Bali, v Thajsku, Novém Zélandě a Maroku. Konceptuální tradiční přístup k mediu malby zkoumá jinou optikou a zkušeností. Malířskou obrazovou strukturu, konstrukční schémata, bitmapy digitálního rastru, body a plochy jasu a barvy komplementární stavby, a jiné prvky geometrické abstrakce, procedurálně proměňuje ve specifické symboly vegetativního růstu a biodiverzních proměn. Někdy až s vizuálním charakterem ornamentu a piktogramu. Tato prožitá i komponovaná malířská plocha, obrazně řečeno v „plazmatickém“ stavu, se stává pro autorku výchozí „bázi“; a mentální projekční plochou, na které klasickým malířským způsobem zachycuje svá paměťová a osobní data. Stojící na rozhraní snu a skutečnosti. Imaginární příběh a racionální technické pojetí obrazu dodává jejím dílům napětí a znejišťující přitažlivost.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Zlesáková: Paralelní realita