Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Oplištilová + Veronika Palmová: Vymezení

Do 1.9.2017 bude v pasážové galerii Evoluční, Revoluční 5, Praha 1, přístupná výstava Markéty Oplištilové + Veroniky Palmové: Vymezení.

Galerie Evoluční expanduje do třetí vitríny. Výstavou Markéty Oplištilové a Veroniky Palmové dojde k jejímu aktuálnímu Vymezení.

Veronika Palmová (*1992), studentka magisterského programu v Ateliéru Přírodních materiálů na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a Markéta Oplištilová (*1992), která je studentkou magisterského programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru sochařství, ve své realizaci využily této situace jako určujícího výchozího bodu pro společnou autorskou výstavu. Namísto vytváření dalšího obsahu do galerijních vitrín se autorky rozhodly prozkoumat a zpochybnit základní význam a možnosti vitríny jako specifického objektu sama o sobě. Opustily obvyklý postup vyplnění výstavního prostoru a zaměřily se na zkoumání fyzických i kontextuálních možností Galerie Evoluční. Svou intervencí uvnitř i vně skleněného vakua, které tradičně slouží jako (do nejvyšší možné míry) neutrální místo pro prezentaci uměleckých realizací, tak do středu pozornosti postavily objekt samotných vitrín ve své obnažené podobě a funkci.

Umělecký zásah pohybující se na hranici instalace, sochy a architektonické studie místy expanduje do prostoru v okolí vitrín, místy je jejich integrovanou součástí. Zároveň pro ně vymezuje nové, širší území významového i hmotného působení.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Oplištilová + Veronika Palmová: Vymezení