Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Magidová: Soft Target

13. 9.-14. 10. / Francouzský Institut / Instalace

Do 14.10.2017 bude v Galerii 35 Francouzského Institutu, Štěpánská 35, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Markéty Magidové: Soft Target.

Vstup volný

Sousloví Soft Target (do češtiny zjednodušeně překládáno jako „měkký cíl“) označuje lehce napadnutelné, zranitelné osoby a místa zvláště civilního charakteru (nákupní centra, nemocnice, koncerty, dopravní prostředky, turistické destinace atd.).
V této perspektivě jako by se obyčejný život stával něčím nechtěným, neschopným adekvátně čelit situaci. Návštěva kina, kaváren či přátel se může během sekundy dramaticky proměnit v událost plnou šoku, strachu, bolesti a utrpení.
V logice útoku je nestřežené jednání slabým a zneužitelným bodem. V obráceném pohledu bychom ale mohli vidět samotné vytváření terčů coby anomálii protínající normalitu. Potřeba zacílit, obvinit a zvítězit se zintenzivňuje úměrně té míře, do jaké jsme ochotni pozorovat a řídit naše životy logikou terče.
Během posledních let nálada ve společnosti eskaluje směrem k větší a větší nenávisti, přibývá také obětí na obou stranách dislokovaných útoků neviditelných nepřátel. Jak a před kým bychom se měli chránit? Na koho vlastně míříme a proč?

Práce prezentované na výstavě Soft Target se prostřednictvím fotografií, filmu a instalací soustředí na moment ochrany i napadení.
Video V takových časech mysl ustrne (The Mind Goes Numb at Times like These,, 2017) analyzuje myšlenkové a emoční procesy lidí zaskočených situací útoku; prodlužuje ne více než zlomek sekundy odehrávající se v hlavě očitých svědků na osm a půl minuty narace.

Markéta Magidová je intermediální umělkyní pracující s videem, performancí, fotografií, textem a instalací. Ve své tvorbě se zabývá motivy nerovnosti, abnormality a asymetričnosti lidských vztahů i prostředí, v němž lidé žijí. Stresové či neobvyklé situace jsou úběžníkem jejího zájmu – ať již v akcentaci na všudypřítomný apel výkonnosti, normality, objektivity vědění či stability systému. Umělkyně pozoruje myšlenkový i fyzický pohyb lidí v predeterminované sociální, politické a ekonomické mřížce.

Autorka představila své dílo na řadě přehlídek v zahraničím i v českém prostředí (CEAAC ve Štrasburku; Národní galerie v Makedonii, Mezinárodní festival performance v Sofii, Festival alternativního divadelního výrazu v Záhřebu, Moskevské bienále mladých, Jiné vize PAF, FAIT gallery, Entrance gallery, galerie MeetFactory, TIC, Dům umění, PLATO, Mezinárodní festival 4 + 4 dny v pohybu aj.). Vydala tři autorské knihy (Překlapy a přehmaty, Překlad, Domácí slovník) a její text Překlapy a přehmaty byl převeden Českým rozhlasem do celovečerní rozhlasové hry.
Práce prezentované na výstavě Soft Target jsou výsledkem Rezidenčního pobytu Praha-Štrasburg, který pořádají Francouzský institut v Praze, CEAAC a MeetFactory.

www.marketamagidova.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Magidová: Soft Target