Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Magidová: Obloukem připažit s nekonečnem

Do 17.11.2019 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná v 1.patře velmi zajímavá výstava Markéty Magidové: Obloukem připažit s nekonečnem.

Ornamenty masy. Hromadné skladby na všesokolském sletu. Sedimentace vzorců chování. Markéta Magidová sleduje skupinové obrazce, jejich choreografii, vznik a význam ve společenské perspektivě genderových rolí. Pohyb ustává, zapuštěný v objektech, otištěný v historii a strukturovaný v dekoru.

Kurátorka: Caroline Krzyszton

….

Markéta Magidová je intermediální umělkyní pracující s videem, performancí, fotografií, textem a instalací. Ve své tvorbě se zabývá motivy nerovnosti, abnormality a asymetričnosti lidských vztahů i prostředí, v němž lidé žijí. Stresové či neobvyklé situace jsou úběžníkem jejího zájmu – ať již v akcentaci na všudypřítomný apel výkonnosti, normality, objektivity vědění či stability systému. Umělkyně pozoruje myšlenkový i fyzický pohyb lidí v predeterminované sociální, politické a ekonomické mřížce.

Autorka představila své dílo na řadě přehlídek v zahraničím i v českém prostředí (CEAAC ve Štrasburku; Národní galerie v Makedonii, Mezinárodní festival performance v Sofii, Festival alternativního divadelního výrazu v Záhřebu, Moskevské bienále mladých, Jiné vize PAF, FAIT gallery, Entrance gallery, galerie MeetFactory, TIC, Dům umění, PLATO, Mezinárodní festival 4 + 4 dny v pohybu aj.). Vydala tři autorské knihy (Překlapy a přehmaty, Překlad, Domácí slovník) a její text Překlapy a přehmaty byl převeden Českým rozhlasem do celovečerní rozhlasové hry.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Magidová: Obloukem připažit s nekonečnem