Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Kolářová – (No) Fantasy

24. 3.-25. 6. / Dům Radost / Malba

Do 25. 6. 2022 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Markéty Kolářové – (No) Fantasy.

Text Báry Alex Kašparové o autorce a výstavě:

Markéta Kolářová (* 1993) se narodila ve Svitavách, žije a tvoří v Praze. Studovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Malba III. pod vedením Michaela Rittsteina, absolvovala v roce 2019 v ateliéru Malba III. vedeném Josefem Bolfem. V letošním roce byla oceněna druhým místem Ceny kritiky za mladou malbu. Kolářová se věnuje kresbě a malbě, nejčastěji akrylové a olejové. Pracuje se širokou škálou formátů pláten, v barevné paletě rozvíjí zemité odstíny barev, které kombinuje jak v harmonii tak v kontrastu. Volí a výsledný obraz modeluje ale i jen jedinou barvou a jejími odstíny. Autorky přístup k tvorbě je jakýmsi dialogem mezi jejím záměrem a technikou malby, skrze který výsledný obraz vzniká a je dále rozvíjen. Náměty, které Kolářová ztvárňuje, odkazují ke science fiction, fantaskním světům, pohanské kultuře, ale také k introspektivním tématům a duševnímu rozpoložení.

Kdo je Vesemir, Merlin a kdo Tissaia, tváře z autorčiných obrazů? Mystika, mytologie, rituály, ale i estetika kinematografie nebo osobní prožitky jsou dalšími autorčinými zdroji, ze kterých do svých prací čerpá. Tvorbou prostupující melancholická poloha, abstrahované figury a tváře, jejichž výrazy budí otázky, v jakém emočním rozpoložení se nacházejí a co svým výrazem sdělují, jsou převládajícími rysy autorčiny tvorby. Oduševnělost, obrat do sebe sama, spirituální dynamika ba dokonce letargie, kterou tváře odráží, jsou poutavými zrcadly, které diváka vábí k ponoření se do světa mystiky a kontemplace. K této estetické podobě tvorby dovedly autorku transcendentní zkušenosti s rituály a prožitky, které přesahují smyslové i rozumové možnosti. Skrze svou tvorbu tak otevírá Kolářová archiv duchovního růstu, projekční pole pro svébytné zkušenosti každého z nás.

text: Bára Alex KašparováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Kolářová – (No) Fantasy