Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Kolářová a Nikola Emma Ryšavá: Božská tragikomedie

15. 10.-16. 1. / Divadlo Komedie / Malba

Do 16. 1. 2022 bude v podzemním foyer a na schodišti Divadla Komedie, Jungmannova 1, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a emotivní výstava Markéty Kolářové a Nikoly Emmy Ryšavé: Božská tragikomedie.

Text kurátorky Lenky Dombrovské:

Výstava obrazů Markéty Kolářové a soch Nikoly Emmy Ryšavé otevírá svět magický a fantazijní, někdy i groteskní či bláznivý. Diváci se během poutě po divadle Komedie mohou nechat vtáhnout do sugestivních děl a ocitnout se v ráji, očistci i pekle. U obou autorek je patrný zájem o mytologii, biblická témata i křesťanské umění, který stavějí do kontrastu se zpracováním děl.
Dílo výtvarnic spojuje také téma transformace lidské figury.
Jejich postavy často procházejí vnitřním bojem a sdělení se k divákům dostává pomocí řeči těl, použitých artefaktů či působením barev. Diváci spatří vtipné, bizarní až děsivé deformace, které vyjadřují úzkost a strastiplné pocity z doby, kdy se člověk vypořádává se samotou, a také imaginativní svět, do něhož mohou na chvíli uniknout, nebudou-li se bát.

Lenka DombrovskáFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Kolářová a Nikola Emma Ryšavá: Božská tragikomedie