Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Kinterová: Čili snažili se vysvětlit to, co viděli, pomocí věcí, které vidět nejsou

26. 10.-10. 12. / Ateliér Josefa Sudka / Fotografie

Do 10. 12. 2021 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Markéty Kinterové: Čili snažili se vysvětlit to, co viděli, pomocí věcí, které vidět nejsou.

Co nám sděluje veřejný prostor? Tato otázka je dlouhodobým zájmem Markéty Kinterové, která se na základě práce s fotografií a s materiálem plakátů snaží odkrývat různé vrstvy dané problematiky.

Markéta Kinterová se věnuje konceptuální fotografii, často s přesahy do veřejného prostoru. Její autorská kniha Kam oči, tam hlava vyšla v minulém roce v Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze jako umělecká část dizertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru, kterou v roce 2019 obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a absolvovala stáže na Department of Art and Art History, University of Connecticut, USA a na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft v Berlíně. Je šéfredaktorkou časopisu Fotograf a ředitelkou stejnojmenného spolku, který provozuje Fotograf Gallery a Fotograf Festival. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Kinterová: Čili snažili se vysvětlit to, co viděli, pomocí věcí, které vidět nejsou