Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Jáchimová – Option Six

12. 8.-12. 8. / Berlínskej model / Socha

12.8.2015 se v galerii Berlínskej model, pplk.Sochora 9, Praha 7, konala jednorázová vernisáž výstavy Markéty Jáchimové – Option Six.

Markéta Jáchimová se narodila v roce 1988 v Domažlicích. Studovala výtvarné umění na řadě škol, včetně Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček v Plzni a Art school v Glasgow School of Art. V roce 2009 se přestěhovala do Prahy, kde pokračovala ve svém studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v sochařském ateliéru Kurta Gebauera. Přestože začínala jako grafička a malířka, v roce 2009 svou pozornost obrátila k sochařské práci, díky níž je dnes v české republice široce uznávanou a vystavovanou tvůrkyní.
V raných pracích Markéta Jáchimová používá organické materiály, například lidské vlasy, sádru a nalezené dřevo. V posledních letech začala svá díla uskutečňovat v křišťálu a skle. Předměty samy začaly nabývat na velikosti a postupně stále více odkazují na dominantní téma autorčiny tvorby, dětství. Jak mi kdysi řekla: „Moje dětství nikdy neztratilo své kouzlo, nikdy neztratilo své tajemství a nikdy neztratilo svou dramatičnost.“ Ve své hluboce symbolické tvorbě autorka pracuje se svým vztahem k vlastnímu tělu a s rolí, kterou v jejím raném rodinném životě hrály výlety do lesa, které jsou slovní zásobou jejíž pomocí se snaží porozumět historii a přepsat ji. Antropomorfní tvary, které její díla zaujímají – ženská a mužská těla jsou konstantně tématizovaná a přepracovávaná – jsou nabité sexualitou a smrtí a napětím mezi nimi. Text: Dr. Mark Paul DivoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Jáchimová – Option Six