Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Markéta Hlinovská: Kvadratura peří / Dotyk kůže

7. 10.-22. 12. / Galerie Budoart / Malba

Do 22. 12. 2021 bude v Galerii Budoart, Havanská 3a, Praha 7, pro vážné zájemce a po předchozím objednání přístupná výstava obrazů a kreseb Markéty Hlinovské: Kvadratura peří / Dotyk kůže.

Umělkyně Markéta Hlinovská (1978) ve své tvorbě konfrontuje téma zvířecího světa, který je jejím styčným bodem, s všednodenními předměty ze světa lidí. Prolnutí těchto světů odkazuje na konkrétní či imaginární životní situace autorky. Nechybí v nich poetika a hravost, které jsou spouštěčem dalších, nových asociací. K uměleckému vyjádření využívá především techniku kresby, grafiky, stříkaných šablon, plošných předmětů z vyřezávaného tvrzeného plastu.

Ve výstavě – Kvadratura peří dotyk kůže – se snoubí přesnost geometrie našeho lidského světa s nahodilostí a spontaneitou světa zvířat. Jak vidno, mohou žít v symbióze. Alespoň na plátně.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Markéta Hlinovská: Kvadratura peří / Dotyk kůže