Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Šedé buňky

Do 3. 6. 2023 je v Čítárně Unijazzu, Husitská 22, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Market Lamoš Žitňanské: Šedé buňky.

Většina nově vzniklých maleb pod názvem Šedé buňky je inspirována známou ikonickou postavou. Téma je však zavádějící. Texturou a charakteristickým přístupem k malbě je to jen pokračování v tematickém cyklu. Prokleté šedé buňky – buňka jako tvar, symbol, ikona a pocta. Nutí mě snít, přemýšlet, přemýšlet o životě. Nedovolí mi zapomenout. Nutí mě vnímat i to co nechci. I když jsou rychlé, potřebují čas a serotonin. Když ho mají, cítí se dobře. Vytváří interakci. V malířském podání je to stále dialog a šedá není vždy šedá.
 
Market Lamoš Žitňanská (1980) se narodila v Kroměříži. Je absolventkou VŠVU v Bratislavě. Její tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný vývoj je široký. Tematicky se zabývá několika vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem v kterém žije. Děje v obrazech vycházejí z faktického konkrétního podnětu s důrazem na jednoduchost linie, popřípadě řešení vrstevnatosti ploch. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu s přesahem do grafického. Reálný podnět abstraktně modifikuje. Žije a tvoří v Praze.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Šedé buňky