Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Market Lamoš-Žitňanská: IN – OUT

Do 31. 1. 2022 bude v klubu Kaštan – scéně Unijazzu, Bělohorská 150, Praha 6, přístupná velmi zajímavá výstava Market Lamoš-Žitňanské: IN – OUT.

Market Lamoš-Žitňanská (1980) rodačka z Kroměříže. Malířka je absolventkou malby na VŠVU v Bratislavě. Věnuje se převážně malbě akrylovými barvami. Pracuje v prostředí domova, kde sbírá inspiraci. Žije a tvoří v Praze. 

Její dlouhodobá tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný vývoj je široký, ale popsatelný. Tematicky se zabývá několika základními vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem, v kterém žije. Pracuje v celcích, které rozvíjí s neomezeným časem. Tvorba není vázána omezeností témat.

Na výstavě v Kaštanu se prezentuje jedním ze svých cyklů. To jest série obrazů „Krásy života aneb moře tělesnosti“. Tato série obrazů se dotýká autoportrétů a tematicky jinak spjatých dimenzí většinou ženské tělesnosti. Cyklus se postupem času víceméně zadefinoval do transformace viděné reality v digitální postprodukci. Digitální stylizace v ČB provedení postupem přechází do akcentů čistých barev. S novým výtvarným přístupem tak přichází volnější malířské vyjádření, díky kterému dochází ke konfrontaci, která je pro autorku stále přínosnou otázkou. Klíčovým tématem a příbuzností je figurální malba a její detaily rozvíjené do abstraktních poloh v proměně virtuálního světa. Hledá mechanismy přepisu, z čehož pramení její charakteristická stylizace.

Formátem se neupíná, ale funguje ve skladbě. Tvorba je tematicky ukotvena v realitě, rozvíjí výtvarnou poetiku prosté, privátně vázané předmětnosti, či už pramení v osobním zážitku anebo je sekundárně zprostředkovává jinými médii. Niternost, obscese a význam v symbolice jsou opisy, které v sobě snoubí a harmonizují tento celek, ve kterém se autorka vyjadřuje. Popisnost ukazuje detail, který v momentu zastavení času na platformě vizuálu daného tématu i formátu mění svou krásu a čistou nejasnost v plynutí…Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Market Lamoš-Žitňanská: IN – OUT