Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Dimenze ženy

17. 1.-10. 3. / Café Kampus / Kresba

Do 10.3.2019 bude v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Market Lamoš Žitňanské: Dimenze ženy.

Malířka Market Lamoš Žitňanská (1980) rodačka z Kroměříže je absolventkou VŠVU obor volné umění – malba v Bratislavě. Její dlouhodobá tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný projev je široký, ale popsatelný. Tematicky se zabývá několika základními vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem v kterém žije. Na výstavě v Galerii Café Kampus se vrací k staršímu tématu, který ji znovu nadchnul. A to je vlastní tělo, tělesnost jako taková a ženskost z různých pohledů. Pro malířku malující převážně akrylem na plátno, tak toto téma dostalo svůj nový prostor a nádech pro větší spontaneitu a výtvarnou nahodilost. Tedy kresby a malby na této výstavě jsou jistou oponencí k její většinou čisté malířsko – grafické stylizaci na plátnech. Těžiště obrazů a děje v nich pramení z vlastní topografie životního časoprostoru a vztahů. Autoportrét i otisk autora. Niternost, obscese a význam v symbolice v okamžiku zastavení. Nebojí se použít své tělo jako nástroj pro vnímání reality divákem a rozvíjet tak prostor pro novou krásu a nemlčení. Citelnost útoků přes linii a lehkost barevného podkladu, řešení vrstevnatosti ploch. Vše je dále rozvinuto do lehké abstrakce s minimálním barevným zásahem, který však pro ni většinou hraje zásadní roli na plátně. Zde však svou barevnost limituje a získává tak nový prostor. Popisností ukazuje detail, který v momentu zastavení času, na platformě tématu i formátu, mění svou krásnou a čistou nejasnost v plynutí. Její tvorba je tematicky ukotvená v realitě, rozvíjí výtvarnou poetiku. Děje v obrazech vychází z faktického konkrétního podnětu. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu s přesahem do grafického. Vystavuje samostatně i společně v Čechách a na Slovensku. Je zastoupena v soukromých sbírkách. Žije a tvoří v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Dimenze ženy