Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marek Slavík: Prolínání světů

23. 9.-20. 10. / ECOart SALON ROLLAND / Malba

Nejméně do 20.10.2015 bude v ECOart Salonu Rolland, Francouzská 17, Praha 2, přístupná výstava obrazů ak.mal. Marka Slavíka: Prolínání světů.

Text autora k výstavě:

Pojmem prolínání světů je myšleno propojení a sloučení všech vjemů v jeden vizuálně harmonický celek. Abstraktní podoba obrazů svou kompozicí odráží nejrůznější konstelace a odráží realitu v nehmatatelném a citlivém rozpoložení s důrazem na emotivní stránku věci, nezatíženou realitou. Důraz je zde kladen na co největší vyvážení kompozice s maximálním využitím formátu obrazu. Každá malá část obrazu by mohla plnit svébytný celek, avšak v celkovém nakomponování těchto prvků dohromady vzniká hutný ústřední motiv.

Obrazová série je, až na některé výjimky, čistě abstraktní a je tedy na pozorovateli a jeho představivosti, jak si obrazy vyloží, popřípadě jaké skutečnosti si do vizuálního vjemu promítne. Malby mají za cíl v první řadě působit na emoce (podobně jako hudba) bez bezprostředního zatěžování dějem. Ten se následně rozvíjí až po delší době pozorování. Děj se také rozvinout nemusí a obraz může zůstat jen v rovině pocitu, avšak je zde nutno podotknout, že každý pocit má svůj původ a je jen na divákovi, zda-li jej hodlá v sobě dohledávat…. 🙂

MgA, Marek Slavík.
Narozen v Praze 12.11.1982
1998-2002 VŠVH (výtvarná škola Václava Hollara)
2002-2008 AVU (ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana)
2008 – žije a tvoří v Praze

www.marekslavik.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marek Slavík: Prolínání světů