Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marek Nenutil (Openmindz 360°): what the picture wants

Do 31. 8. 2021 bude v Kavárně co hledá jméno, Stroupežnického 493/10, Praha 5 (vstup přes parkoviště), přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava Marka Nenutila (Openmindz 360°): what the picture wants.

Marek Nenutil (používající také umělecký pseudonym Openmindz360°) je charismatický vizuální umělec, výrazný svou až existenciální vášní a radikální upřímností, se kterou zkoumá své vidění světa.
V Markově dosavadní tvorbě jsme častokrát mohli vidět bizarní výjevy na pomezí dystopie a grotesky nebo absurdního dramatu, v němž hraje hlavní roli člověk a všeobjímající napětí, pramenící z problémů současného světa – od globální ekologické krize až po nárůst násilí, nenávisti a xenofobie – které prosakují do současnosti prostřednictvím masmediálních her a sociálních sítí přehlcených fake news všeho druhu. Přehlcenost okolního světa však odkrývá lidskou osamělost, která k nám citlivě promlouvá v Markově novější tvorbě.
Nejnovější práce prezentované na výstavě „What the Picture wants“ vyjadřují odvrácení pozornosti od člověka směrem k přírodním motivům, ve kterých autor zdánlivě nachází vnitřní klid a smíření. Pestrobarevné rybky plavající ve vodě nebo květy ve své přirozené jednoduché kráse však jako by implicitně poukazovaly na křehkou rovnováhu, o kterou přicházíme.
Jako jednu ze svých inspirací ostatně Marek uvádí dokument Antropocén: Epocha člověka, který přináší provokativní zážitek poukazující na dopad lidstva na naši planetu (k vidění na YouTube: https://youtu.be/AHUKm7GOQPM)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marek Nenutil (Openmindz 360°): what the picture wants