Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery

Do 10.9.2017 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá instalační výstava Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery.

« V kotlíku bublá slad, který dívka obezřetně míchá. Pára prostupuje jejími vlasy a pohrává si se stíny v šeru, které v zápalu tance vyzařují porozumění. Cítí že zraje, pomalu se do ní vlévá život a vitalita. Nikam ale nespěchá, ví, že mezi stíny je i jeden zlověstný. Neznámá negace, kterou však respektuje, protože ví že ona sama má velkou moc. »

Zpod rukou Anny Slamy a Marka Delonga povstávají monstra muzeální velikosti, které navozují šokově terapeutické deviantartové halucinace. Objekty vyvázané ze služebného postavení si berou zpět odpíranou pozornost. Metrážová látka, zátěžový koberec, kašírovaný papír, hliněný substrát, mosazné pláty. Materiály a techniky využívané příslovečnými “pracovními činnostmi” v mentálním nastavení emancipované “tvůrčí dílny” s nízkoprahovým smyslovým a emocionálním účinkem souvisí s fascinací manickým a nadšeneckým obráběním tradičních modelovacích hmot. Vzorem je práce s dřevem v sochařských contestech s motorovou pilou nebo zápas se železem v pseudostředověkém new age “uměleckém kovářství”. Zvolené prostředky odpovídají radikálně na anonymní hi-tech vycizelovanost umění první poloviny tohoto desetiletí. Především jsou však touhou po a zásluhou na návratu expresivity, romantické iluzornosti a lyrické smyslnosti.

Lumír NyklFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery